Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Treballem Plegats, una iniciativa que fomenta l'ajuda entre iguals
experiència i intercanvi
Treballem Plegats, una iniciativa que fomenta l'ajuda entre iguals
Àlex Escuder, Sílvia Gras, Lluïsa Vigas, Teresa Mir i Cristina Farré / Aquesta iniciativa pretén vincular l'alumnat de secundària de l'institut Reguissol amb alumnat de les escoles Fontmartina i Matagalls, l'institut-escola La Tordera de primària nouvinguts o amb necessitats específiques per generar una xarxa d'ajuda i suport a través de l'aprenentatge cooperatiu que afavoreixi les comunitats d'aprenentatge i l'escola inclusiva. Aquesta és una iniciativa que uneix i genera xarxa tant en l'espai com en el temps. En l'espai, perquè primer es van apropar dos centres educatius (escola Fontmartina–institut Reguissol) que, malgrat les seves ineludibles vinculacions, no sempre s'uneixen en el fet de compartir; després, perquè aquest vincle s'estén a les altres escoles del municipi (Escola Matagalls i l'institut-escola la Tordera), i, finalment, perquè el projecte continua viu i expandint-se.

Context de l'experiència

Les escoles d'infantil i primària Fontmartina i Matagalls,l'institut-escola La Tordera i l'institut Reguissol estan situades al peu del Montseny, al municipi de Santa Maria de Palautordera, a la província de Barcelona. Aquest és un municipi d' aproximadament uns vuit mil habitants, dedicats majoritàriament al sector de serveis i comerç. En els darrers anys la composició de la població ha variat per l'arribada de població immigrada, bàsicament procedent de l'Àfrica subsahariana, el Marroc i Romania, així com de l'Amèrica del Sud.
Els índexs d'immigració als centres estan al voltant del 8%. Les escoles públiques del municipi recullen gairebé el 100% de l'alumnat en edat d'escolarització, la qual cosa permet que, des d'edats baixes, existeixi un fort vincle i inclusió de l'alumnat sigui quina sigui la seva condició social, origen cultural o ètnic.

Descripció de l'experiència

Un cop per setmana l'alumnat de l'Institut Reguissol visiten les escoles de primària i treballen per parelles (padrins i fillols) amb alumnat dels centres de primària. Dins d'aquest treball ajuden als nens i nenes a millorar en els aprenentatges, alhora que es genera una xarxa de relacions que millora la seva inclusió i vinculació a l'entorn.

Certament, considerem que aquesta proposta educativa estructurada de manera cooperativa és una de les millors maneres perquè el nostre alumnat desenvolupi les competència social i ciutadana al llarg del seu període d'educació secundària. En la nostra modesta opinió, l'aprenentatge cooperatiu és un marc ideal per treballar aquesta competència i donar resposta a diferents necessitats educatives de les nostres societats democràtiques com són la creació de vincles interpersonals i amb l'entorn, el descobriment d'altres realitats i la generació d'actituds solidàries i no discriminatòries. Per això, Treballant Plegats centra principalment en:
a) Afavorir l'empatia.
b) Generar vincles interpersonals i amb l'entorn. Generar xarxa.
c) Descobrir altres realitats socials, econòmiques i culturals.
d) Respectar la diversitat i valorar-la com a element positiu.
e) Adonar-se del que cadascun de nosaltres pot aportar a partir del seu treball.
f) Generar actituds solidàries i no discriminatòries.
g) Afavorir l'ús del català com a llengua de cohesió.
h) Ajudar a millorar el nivell curricular dels aprenentatges.
i) Potenciar la vinculació amb i entre els centres de primària.

Aquests propòsits pedagògics busquen un model de persona que considerem necessari en el tipus de societat en que vivim i que es projecta fonamentalment en aquestes quatre dimensions diferents:

Personal: per conèixer-nos i comprendre'ns a nosaltres mateixos, els altres, el món, estar capacitats per exercir responsablement i críticament l'autonomia, la cooperació, la creativitat i la llibertat necessàries per fer front la complexitat creixent dels fenòmens mundials.
Interpersonal: per saber relacionar-nos i viure positivament amb altres persones, cooperar i participar des de la comprensió, l'empatia i la solidaritat.
Professional: per tenir els coneixements i les habilitats necessàries per exercir una tasca professional adequada a les necessitats i capacitats de cada persona, en un món on, desgraciadament, funciona la lògica econòmica per sobre de la humana, però en el qual no solament s'ha de saber fer, sinó, sobretot, saber pensar.
Social: per poder participar activament en la transformació de la societat, comprendre-la, valorar-la i intervenir de manera crítica i responsable perquè cada vegada sigui més justa, solidària i democràtica.

Per tant, es pot comprovar que les finalitats educatives que es persegueixen i el model de ciutadà i ciutadana que es fomenta s'ajusta tant a les necessitats educatives d'una societat democràtica, plural i diversa com a les obligacions curriculars i legals. Tot i així, ens queda per explicar el tercer pilar fonamental que justifica la nostra iniciativa. Ens referim a l'ampli ventall d'activitats que realitza l'alumnat. En aquest sentit, destaquem les següents:

Activitats diàleg: els treballs més freqüents entre padrí i fillol són la conversa, el treball de vocabulari i estructures de temes bàsics: l'aula i l'escola, les parts del cos, els aliments, la roba, entre uns altres. Tot això es treballa a partir de material de suport visual (làmines, contes d'imatges…) i a partir de la relació que s'estableix entre padrins i fillols.
Activitats de lectura: una altra activitat de gran importància és la lectura. En aquest sentit, es treballa tant la lectura sistemàtica, amb llibrets de lectura personalitzats i adaptats segons el moment del nen o la nena (llibrets amb imatge i sense, amb lletra de pal o lligada, amb lectura només de paraules o de frases, per arribar més endavant a petits textos).
Activitats lúdiques: el joc és una activitat de gran importància posat que proporciona, dins d'un marc lúdic i de respecte, l'oportunitat als nens i nenes de gaudir de la relació, d'expressar-se, d'acceptar normes i d'aprendre. Així, tant el joc regulat com el joc simbòlic, i fins i tot el joc més esportiu en algun cas, són de gran utilitat.
Activitats de reforç escolar: un altre tipus d'activitat important és el suport a les activitats més curriculars, ajudant als nens i nenes a fer els deures escolars, a preparar un tema d'estudi per a un examen, a corregir i revisar algun treball. Aquest tipus d'activitat ha estat més freqüent amb alumnes de curs més alts que, malgrat tenir ja una comprensió acceptable de la llengua, encara no poden seguir totes les activitats. També és interessant en el cas de nens i nenes que no reben molta ajuda des de casa a l'hora de realitzar les tasques que encomana l'escola. Pensem que en aquest tipus d'activitat la implicació del mestre tutor és fonamental, perquè aquesta figura és qui sap el moment, les situacions concretes i les dificultats del seu alumnat.
Activitats dins de l'aula ordinària: la majoria d'activitats es realitzen en parella de manera més individualitzada, si bé en situacions concretes, sobretot quan els tutors ho consideren oportú, els padrins poden estar dins de l'aula col·laborant en alguna situació de treball col·lectiva o com a ajudant en una tasca més concreta del seu fillol.
Activitats col·lectives: al llarg del curs l'alumnat de primària i secundària comparteixen diferents situacions i escenaris en els quals el treball implica la participació no només de les parelles, sinó de tot el conjunt de participants de l'experiència. Algunes d'aquestes activitats van ser l'elaboració d'un mural conjunt, la participació a les festes de l'escola (Carnestoltes, Nadal, Sant Jordi…) i la festa de comiat.

Valoració de l'experiència

La valoració del projecte és molt positiva, ja que, fins al moment, s'han complert la majoria d'objectius que es proposen en les fases de l'itinerari. Gran part de l'alumnat ha pres consciència de la realitat plural i diversa de l'entorn i dels prejudicis i estereotips sobre els altres.

Percepció: S'han apropat a la realitat des del punt de vista de l'altre, cosa que facilita actituds d'empatia
Reconeixement: Han après a resoldre alguns conflictes solidàriament.
Valoració: Els alumnes han actuat, des de la seva perspectiva, amb un compromís social per lluitar contra qualsevol tipus d'exclusió.
Acció: Aquest projecte té l'avantatge que implica una gran quantitat d'alumnes (de primària i secundària), els professors dels equips docents que participen, els tutors de primària, la majoria del claustre, les famílies i les institucions.

El projecte sembla de molta envergadura i pot donar la sensació a algun professor que és molt difícil dur-ho a terme. La realitat és una altra: una vegada els alumnes es llancen a fer activitats, només cal canalitzar l'allau de propostes i la resta funciona amb facilitat. Els alumnes, quan són protagonistes del seu treball i no solament receptors, s'enriqueixen. De vegades només es tracta de trencar amb els propis esquemes de treball, preconcebuts per a la nostra comoditat, però que cada vegada s'allunyen més de la tipologia del nostre alumnat. El treball en equip, com segurament devem haver experimentat nosaltres mateixos al llarg de la nostra carrera professional, és una metodologia difícil però encoratjadora, i els resultats sempre superen, de molt, les nostres expectatives.

Per acabar, només volem comentar que aquest projecte ja s'ha implantat en quatre centres educatius del municipi, amb molt bones expectatives. Ha estat avalat pels consells escolars dels centres respectius i pel Consell Escolar Municipal, el qual ha concedit una subvenció econòmica per poder desenvolupar-ho. És a dir, totes les institucions del municipi recolzen, la qual cosa garanteix la continuïtat del projecte en propers cursos.

Autoria: Àlex Escuder (Institut Reguissol), Sílvia Gras (Institut La Tordera), Lluïsa Vigas (Escola Matagalls), Teresa Mir (Escola Fontmartina) i Cristina Farré (Escola Pont Trencat)
golum1954@gmail.com

-----

Més continguts sobre:
democràcia

imprimir