Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Construir coneixement a través de les relacions multigeneracionals
opinió
Construir coneixement a través de les relacions multigeneracionals
M. Jesús Comellas - XEC3 / Els canvis socials que han obert noves mirades i interpretacions dels perfils de cada generació han d'arribar a la generació anomenada de "tercera edat" que ha canviat en relació a altres èpoques. L'article proposa que aquesta generació tingui el lloc que mereix en la construcció de coneixement en el marc dels treballs de recerca, potenciant les relacions multigeneracionals per tal que hi hagi un reconeixement del seu saber i experiència.


La jubilació de la vida laboral no comporta o no hauria de comportar, de cap manera, la jubilació de la vida social i col·lectiva. La societat ha de comptar amb els sabers i experiències de les persones sènior, afavorir i possibilitar que continuïn sent participants en diferents contextos i, de forma especial, que puguin continuar actives per aportar a la societat tot el potencial que tenen especialment, el seu saber i la seva experiència.

Curiosament els canvis que han portat a la societat a la transformació afecten no sols l'accés a les informacions i als mitjans de comunicació sinó sobre tot a la reinterpretació dels perfils d'edat. Ha canviat la forma de nominar totes les generacions i franges d'edat: es parla de joventut fins als 35 anys; costa parlar d'edat adulta i es potencien les expectatives, activitats i formes de viure molt diferents d'altres temps per a les diferents generacions de la franja d'edat de 35 a 65 anys per tal que es sentin "joves". Però, finalment, aquest canvi de mentalitat no ha acabat d'arribar a la generació, anomenada fins ara de "tercera edat" i, malgrat en aquests moments té múltiples formes de ser nominada: sènior dels 65 als 75; persones grans dels 75-85 i persones grans amb dependència o fragilitat més de 85 anys, aquest nova nominació no elimina, ni de bon tros, els estereotips vinculats a l'edat fet que porta a moltes persones a no dir-la per temor a ser ja mirada i tractada com a persona que està fora del món.

De fet el plantejament teòric de l'envelliment actiu sorgeix de la necessitat de construir una societat per a totes les edats fet que comporta optimitzar les oportunitats de millora de tothom afavorit les relacions multigeneracionals ja que la qualitat de vida sols es pot donar a partir del benestar individual i el col·lectiu i això no es pot donar fent guetos o espais separats per edats o altres condicions.

La persona, al llarg de tota la vida, ha d'estar integrada i participar en diferents entorns socials per a contribuir a la millora de la comunitat i a la creació de la riquesa col·lectiva. Quan es parla de la generació sènior aquesta pràctica i actitud és coneguda com a Generativitat que bàsicament està en contraposició a la degeneració(1).

Per tal de fer-ho possible s'han d'oferir propostes alternatives que canviïn la manera de veure la generació sènior considerada, encara, per la societat amb una dualitat important: FENT activitats: grup potencial per al consum de propostes lúdico-culturals festes, viatges..., participant dels serveis: voluntària, explicar contes, cantar a les escoles i, si tenen poder adquisitiu, com a col·lectiu destinatari de consum tecnologia, vacances...) REBENT i ser persones usuàries de recursos socials d'acompanyament i/o assistencials.

Poques vegades es té la visió cap a aquest grup d'edat, com la de ciutadans i ciutadanes a les que cal reconèixer els sabers i la seva experiència i que tenen un espai ampli i molt important de participació en la construcció de coneixement, juntament amb les gernacions joves, aportant el que han adquirit al llarg de la vida professional i personal. D'aquesta manera els permet continuar activant el seu talent, en bé de la col·lectivitat, incrementar el seu potencial mental, social de manera vinculada amb totes les generacions, és a dir estar en el món de forma aïllada o sols vinculada amb la seva generació segons els seus desitjos.
Aquest reconeixement afavorirà que puguin sentir-se útils i respectades, factors que tenen repercussió en el benestar físic i emocional i incideix en un envelliment satisfactori.

És clar que hi ha d'haver oferta segmentada per edats quan un col·lectiu té necessitats específiques, però les polítiques públiques han de pensar en propostes inclusives entre generacions, que millorin el clima relacional entre diferents col·lectius, per tal d'avançar en cohesió social.

L'anàlisi d'aquests elements, evidencia la necessitat d'oferir oportunitats intergeneracionals, que desmuntin tòpics que enganyen i confonen, tot fent prevaldre el talent de la gent gran i la seva intervenció en els espais i institucions que tenen com a objectiu la construcció de coneixement en situacions reals com un benefici mutu no sols per a les persones grans sinó per a tota la societat.
Es proposa, doncs, a partir del reconeixement dels sabers de la gent gran participar en el marc dels treballs de recerca de l'alumnat amb un model que potenciï les relacions mutigeneracionals en el marc dels sectors on hi hagi persones de totes les generacions: sènior, jove i intermèdies formades per persones adultes (professorat de tots els sectors i agents socials en el que es desenvolupa la recerca fet que enforteix la xarxa relacional a través de la solidesa del coneixement mutu entre joves i grans i l'optimització del saber experimentat de la gent gran, fent un toc d'alerta respecte a la pèrdua que pot suposar, prescindir de l'experiència i el talent d'aquestes persones, en els afers comunitaris.

L'objectiu principal dels treballs de recerca, siguin de batxillerat, cicles o estudis universitaris, és proposar a l'alumnat una recerca que impliqui un acostament a la realitat en algun tema o aspecte que li pugui interessar o que li proposi un repte i que no necessàriament hagi sorgit dels estudis que està fent sinó d'informacions que hagi sentit o de preguntes que s'hagi formulat.

Amb aquesta col·laboració de mentoratge les persones sèniors ofereixen a l'alumnat moltes oportunitats per fer la recerca en el marc d'una temàtica més amplia que la que pot oferir el centre educatiu ja que el professorat té com a responsabilitat, a més d'impartir classes de les matèries de les que és especialista, guiar l'estructura del treball i els criteris d'avaluació que ha determinat el centre però pot no tenir coneixements d'altres camps que puguin ser aliens al marc curricular en el que està vinculat.

Per tant hi ha un rol molt ben definit en aquesta col·laboració: el professorat tutoriza el treball: estructura, temps, i procés; la persona mentora, ofereix una temàtica especifica de la que té expertesa i experiències i guia el procés de la recerca i està a disposició de l'alumnat pel contingut específic i l'alumnat és el que executa la recerca i el treball. Els contactes tenen una freqüència acordada i poden donar-se en el marc del centre o en altres espais, segons el tema i disponibilitats.

Aquestes relacions permeten reforçar l'actitud positiva en la relació entre generacions i a través del coneixement mutu incidir en la disminució d'estereotips i prejudicis per raó d'edat, incrementar el capital social a través de l'aprenentatge al llarg de la vida i la construcció conjunta de coneixement, facilitar la participació social dels sèniors per tal d'afavorir el benestar individual i col·lectiu oferint oportunitats de relació i implicació, ser un estímul per a la innovació en els centres educatius, i obrir espais de comunicació entre els diferents membres d'una comunitat.

Resum
Els canvis socials que han obert noves mirades i interpretacions dels perfils de cada generació han d'arribar a la generació anomenada de "tercera edat" que, per la formació i l'experiència professional i personal, ha canviat en relació a altres èpoques. Aquests canvis porten a modificar no sols la seva nominació sinó a buscar nous espais de participació que integri aquesta expertesa i sabers. Cal que aquesta generació tingui el lloc que mereix en la construcció de coneixement en el marc dels treballs de recerca potenciant les relacions multigeneracionals per tal que hi hagi un reconeixement del seu saber i experiència que la societat aprofiti aquests sabers i els incrementi.


1 El concepte de GENERATIVITAT aplega els aspectes individuals, culturals i comunitaris. En aquest document l'envelliment actiu s'utilitza d'una manera àmplia i tal com s'anuncia, comprèn lo individual i la col·lectiu

Contacte: mjcomellas@grode.org


Gener 2017

-----

Més continguts sobre:
ciutadania, participació

imprimir