Senderi · educació en valors
42
“Feixisme. Mai més!”
crisi
Per una pràctica educativa critica al servei d'una societat mes justa.
opinió
Josep Palos / Es necessari continuar treballant per un canvi educatiu però amb molta consciència de qui genera els problemes que ens demanen que solucionem. Les diferents lleis educatives i els principis que les fonamenten estan impregnades i condicionades per la ideologia economicista i neoliberal del sistema i pels seus grans objectius generals. Potser es podria aprofitar aquesta onada d'innovació que es viu en els centres per anar creant, consolidant o recuperant experiències autèntiques perdudes o abandonades.