hemeroteca
Expenedors contra vampirs
hemeroteca
Els valors universals, una idea per al diàleg
hemeroteca
José Palos / Els valors fan referència als interessos i les necessitats de les persones, però sobretot a les creences a partir de les quals donen importància als objectes, els fets o les situacions, i un sentit a les seves accions. Aquests valors estan mediatitzats pels valors socials dominants i pel context de les persones.
Aquest fet no ens hauria de portar a cap determinisme que es manifestés en actituds passives, conformistes i de resignació, perquè aquest context és una construcció social, susceptible de ser modificada mitjançant la participació en la seva construcció a diferents escales. Per tant, podríem dir que els valors dominants de la societat també són susceptibles de ser modificats.
Ètica i política
hemeroteca
Àngel Merino /
Una intervenció laica en l'educació per garantir la ciutadania
hemeroteca
Identitat digital: la reputació en el núvol
hemeroteca
Ernesto Bravo / En la vida real, en el dia a dia, solem escoltar que la gent es refereix a la bona o mala reputació d'una persona. Moltes vegades es basen en les aparences, actituds, vivències experimentades, etc. Així es va construint una imatge, moltes vegades totalment allunyada de la realitat i en alguns casos fomentada pel mateix subjecte per aconseguir els seus objectius. Invariablement, solem referir-nos a la mala o bona reputació sense punts intermedis.
La interculturalitat és una altra cosa
hemeroteca
Departament de Pedagogia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona /
Educació per la pau, opinió pública i pressió política
hemeroteca
Educar en valors, una necessitat a valorar
hemeroteca
Laura Paradell / Els canvis socials i econòmics han modificat els nostres patrons de relació amb els altres i especialment manquen referents i models on poder emmirallar-nos. El reptes
que l'educació, i amb ella l'educació en valors, imposa a la família en tots els seus formats, no són quelcom menyspreable. És o hauria de ser un espai on educar les emocions, ser un espai de reflexió i esperit crític. Però la família no és l'únic referent ètic possible i enfronten l'infant i l'adolescent a d'altres realitats que justifiquen models d'estil dominants que poden entrar en contradicció amb el que la família preconitza.