Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants
experiència i intercanvi
Aprenem compartint, una experiència on els nois i noies de reforç escolar esdevenen mestres dels infants
Saïda Benhoura i Núria Esterri / Aquest recurs educatiu de caràcter preventiu, que lidera i porta a terme el Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, promou l'acompanyament escolar a infants de primària i secundària i es fonamenta en l'Aprenentatge Servei

L'Aprenem Compartint, encapçalat pel Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc i la Diputació de Barcelona, és un recurs educatiu de caràcter preventiu que es basa en l'acompanyament escolar amb relació a les tasques que l'escola i l'institut proposen a infants de primària (de 4t a 6è) i de secundaria (de1r a 4t). La dinamització dels grups de reforç es fa a través de quatre persones professionals contractades pel projecte i de 60 persones voluntàries de suport als grups. Cada grup està format per 10 alumnes, una professional i tres o quatre persones voluntàries. Actualment s'atenen 120 nois i noies.

Responent a una necessitat

Des del Secretariat, la comunitat educativa i els joves que participen de l'experiència, es detecta que hi ha infants que necessiten un suport més personalitzat envers els deures que proposa l'escola i que la família no pot oferir. Es detecta que al barri hi ha molta segregació escolar i una manca d'equitat educativa evident. Per altra banda, al llarg del temps des del projecte, es detecten joves molt desmotivats per l'estudi i pel projecte vital, amb baixa autoestima, una percepció per part dels centres educatius molt esbiaixada i difícil de canviar, en ocasions amb conductes de risc i amb famílies que no troben els recursos per modificar aquest estat. És llavors quan neix la iniciativa d'ampliar l'experiència de l'alumnat de secundària amb propostes d'aprenentatge-servei, oferint als joves la possibilitat d'ajudar infants a fer els deures i estudiar. L'alumnat de secundària que fa els 16 anys és convidat a formar part de l'equip que atén els nens i nenes de primària, participant d'una experiència d'Aprenentage-Servei, podent oferir un retorn del servei que van rebre quan eren alumnes.

No es filtra l'alumnat participant pels seus resultats acadèmics, més aviat al contrari, es parteix de la idea que, justament l'alumnat amb més dificultats pot trobar l'oportunitat de sentir-se útil i de canviar la seva situació i la seva experiència com a estudiants. En aquest sentit, en la mesura del possible, s'intenta que els joves realitzin el servei a l'escola on va cursar la primària.

Els nois i noies esdevenen mestres

El servei realitzat es basa en l'acompanyament educatiu a infants de primària. Algunes de les tasques que desenvolupen són assistir un cop a la setmana a un grup de reforç de primària, oferir suport a infants a l'hora de fer deures i estudiar, col·laborar en la dinamització d'activitats pedagògiques en els grups de reforç, realitzar el seguiment setmanal de la seva tasca amb la monitora i coordinadora del servei, assistir a una sessió de formació trimestral de l'equip de voluntariat, participar en tres reunions d'avaluació anuals a l'inici, la meitat i final de curs, preparar les activitats per la trobada-celebració que es realitza a dues vegades a l'any i oferir suport a activitats que es realitzen al districte (Pau sense treva, Carnestoltes i Firentitats) i participar en la dinamització de jocs a l'estand de l'Aprenem Compartint en els esdeveniments esmentats.

Les experiències d'Aprenentatge-Servei treballen sobre diversos eixos. En primer lloc, assentar coneixements i conèixer i superar els propis límits, en la mesura que es troben davant dels infants. Es treballa en paral·lel l'adquisició de coneixements i l'enfortiment de la seguretat per part de l'alumnat de secundària, la reflexió sobre com ensenyar i, alhora, l'assentament d'aprenentatges significatius per la proximitat entre joves i els infants. En segon lloc, assolir actituds positives envers l'aprenentatge: reconèixer allò que no se sap o que no es domina i mostrar actitud de recerca i curiositat per descobrir-ho. En tercer lloc, fomentar la responsabilitat i el compromís i reforçar l'autonomia personal. El fet de vincular-se al projecte com a ajudants dels infants i passar a formar de part de l'equip educatiu implica un nivell de responsabilitat per part de les persones que ofereixen el servei i l'enfortiment de les capacitats que suposa el treball en equip. A més, el projecte vol fomentar la perspectiva social i l'empatia vers al seu entorn. En quart lloc, apoderament dels joves, canvi de l'autopercepció i assoliment de la capacitat de sentir-se útil. L'aprendre a ser és una de les competències fonamentals que es treballen en el projecte: la iniciativa vol enfortir joves que sovint tenen una autopercepció negativa i esbiaixada i reforçar la motivació envers la creació del seu projecte vital. La satisfacció derivada del fet de sentir-se útil per estar ajudant als infants i rebre mostres d'agraïment per part d'aquests és un element significatiu de l'experiència que reforça el sentiment de pertinença a la comunitat.

Activitats d'aprenentatge i reflexió

Les activitats relacionades amb els objectius educatius i les competències plantejades es duen a terme en la mateixa pràctica com a persones voluntàries amb els grups de reforç de primària. L'experiència permet investigar metodologies de treball en les sessions inicials, assentar coneixements a través de l'exploració d'eines de recerca d'informació i del fet d'haver d'explicar a un infant una temàtica, i conèixer i dinamitzar els diferents materials pedagògics dels quals disposa del projecte. Finalment, a través de les sessions de seguiment i formació, des de la coordinació de l'Aprenem Compartint conjuntament amb els joves participants del servei, es realitza l'avaluació dels aprenentatges.

Paral·lelament es duen a termes les activitats de reflexió en diversos moments. D'una banda, es fan sessions inicials amb els joves que realitzaran el servei: s'aborden les expectatives, les pors i els dubtes. Alhora s'intenta donar recursos i seguretat als i les joves, es fa simulació de casos i es cerquen solucions conjuntament entre els nois i noies i les professionals del projecte. Alguns exemples de casos són:
Què faries amb un nen o nena que no té gens de ganes de treballar?
Com creus que podries ajudar un noi o noia molt tímid que no s'atreveix a demanar ajuda?
Què faries amb un nen o nena que boicoteja les sessions, que té molt mala actitud i que sembla que no vol estar a l'Aprenem compartint?
Com gestionaries un conflicte entre dos infants?

D'aquesta manera, es construeix coneixement conjuntament al voltant de propostes i reflexions sobre com es poden gestionar els grups. L'alumnat i les professionals treballen junts per abordar el paper i les estratègies que es poden seguir davant dels grups.

A continuació s'exposen algunes frases dels testimonis de l'alumnat que ha participat en les primeres fases del projecte:

"El que més m'agrada és la gran experiència que m'emporto. A més, els nens han sigut bons i no només aprenen ells, sinó que jo també aprenc"

"El que més m'ha agradat és quan sents que els ajudes i donen les gràcies"

"El que més m'ha cotat ha estat la gestió dels nens i nenes, sobretot un que molestava molt els altres"

"M'ha servit per madurar com a persona i a veure des d'una altra perspectiva la relació alumne-professor"

"Ara entenc més els professors quan es posen nerviosos amb els alumnes"

"Ara tracto els voluntaris amb més respecte"

"M'ha ajudat a millorar com a estudiant, ja que havia de buscar la manera adequada d'explicar als nens les coses perquè ho entenguin"

"No m'ha ajudat a ser millor estudiant però m'ha ajudat com a persona"

"S'aprèn de l'experiència de les altres persones amb els nens i els seus alumnes"

"M'ha servit per millorar l'actitud que tenia abans a l'escola"


La importància de vincular i donar responsabilitats als nois i noies
L'Aprenem Compartint és un projecte que va néixer d'acord a unes necessitats específiques del territori. Els i les joves participants de l'experiència del servei han format part del col·lectiu d'infants que han necessitat un suport més personalitzat envers els deures que proposa l'escola, i, en aquest sentit, són conscients de les problemàtiques del seu entorn perquè les han viscut en primera persona. Així doncs, la seva participació en el projecte es duu a terme en la mesura que els i les joves es col·loquen en el rol d'educadors i educadores, tornen a les escoles on van cursar la primària i es fan seu el projecte des de la perspectiva del servei.

A banda de les activitats de suport educatiu a infants, l'alumnat de secundària prepara les activitats per a la trobada-celebració de Nadal i de final de curs per a infants de primària que es realitza amb el conjunt de persones que formen l'Aprenem Compartint, i ofereixen suport a les activitats del barri en les quals participa el projecte.

Els i les joves participen de les sessions de formació i avaluació amb el conjunt de les persones voluntàries del projecte. Mestres jubilats, joves, veïns i veïnes intercanvien les seves impressions i propostes de millora de l'Aprenem Compartint.

Finalment, els i les joves participen de la presentació de l'experiència a través de l'assistència a trobades i jornades. En aquest sentit, destaquem la presentació de l'experiència dels joves a les jornades "Inclusió. Projectes de Prevenció d'Abandonament Escolar Prematur. Trobada d'experiències", organitzades per la Direcció de Programes de Joventut i realitzades a Mollerussa.

La vinculació amb el barri

El Secretariat és una entitat que porta més de 40 anys treballant al barri i a la qual pertanyen més de 300 entitats. Aquest fet ens ha portat a treballar en xarxa i crear taules temàtiques de coordinació. Una de les taules en què es participa més activament és la taula de joves però també la taula social o la taula intercultural. D'altra banda, el projecte requereix una intervenció amb la complicitat de la comunitat educativa: famílies, joves, escoles i instituts, educadors/es de carrer, serveis socials, esplais i caus, equipaments, i altres tipus d'entitats. Aquesta mirada comunitària ens permet fer un millor abordatge de les intervencions, ja que els factors que condicionen l'èxit educatiu són molt diversos.

Els centres, instituts, equipaments i serveis que formen la xarxa són els següents: Escola Lluís Vives, Escola Cal Maiol, Escola Cavall Bernat, Escola Pràctiques, Escola Francesc Macià, Escola Jaume I, Escola Miquel Bleach, Escola Gayarre, Institut Emperador Carles, Institut Joan Coromines, Institut Lluís Vives, Centre Cívic Cotxeres de Sants, Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs, Esplais i Caus de Sants, Serveis Socials del districte de Sants-Montjuïc i Sants 3 ràdio.

Com posar en valor el que fan els nois i noies?


Al llarg del curs, es cerquen diversos espais on els joves puguin celebrar l'experiència i donar-la a conèixer. En aquest sentit, a través del treball en xarxa es duen a terme diferents activitats al llarg del curs.
D'una banda, alguns dels joves de l'Aprenentatge-Servei participen en els mitjans de comunicació locals explicant la seva experiència ajudant als infants a fer els deures i estudiar.

D'altra banda, al llarg del curs es realitzen dues trobades amb tota la comunitat que forma part del projecte (infants, joves, professorat, direccions, persones voluntàries i professionals) al Nadal i al final de curs.

Hem aconseguit el que ens proposàvem?

Una de les finalitats d'oferir aquesta oportunitat als joves era la de millorar els seus resultats acadèmics i les actituds cap al seu aprenentatge. Es preveia que, al llarg del curs, els i les joves que participaven fent de mestres podrien millorar els seus resultats acadèmics al cap de poc temps. La veritat és que, en alguns casos, no ha estat així. S'ha de dir que, alguns dels joves, suspenien una mitjana de 8 matèries a cada trimestre i tenien una mirada molt estigmatitzada des del seu entorn, especialment des de l'institut. L'impacte del projecte, però, amb les seves paraules, ha estat de cor, de millorar internament i sentir-se útils, de tenir la possibilitat de donar i crear una nova identitat enfront la seva família, el seu institut i el centre d'educació primària on van estudiar i on no se'ls recordava com a bons estudiants. L'impacte emocional de ser rebuts per les seves antigues directores o mestres, entrant a l'escola per oferir-hi un servei i per fer de mestres dels petits i petites, és molt potent per als joves. Alguns d'ells havien estat conflictius als centres i ara són rebuts amb molt de carinyo, respecte i admiració per part de la comunitat educativa així com per part dels infants a qui ajuden. Aquest és un impacte que, a llarg termini, esperem que pugui ajudar que els joves reprenguin l'interès i les ganes per seguir formant-se i superant els seus resultats acadèmics.

Es pot dir que al projecte ha generat un efecte crida entre els joves que saben que un cop facin els 16 anys podran col·laborar-hi. Alhora, alguns dels nois i noies han convidat els seus amics a participar-hi també com a voluntaris. Els nombre de joves participants cada cop és més gran. En alguns casos, la proposta d'esdevenir mestres els preocupa perquè senten que no en seran capaços. Des del projecte es treballa molt per a fer un bon acompanyament del procés per tal que adquireixin seguretat i autonomia.

Pel que fa al compromís dels joves, en general ha estat fort i constant però en alguns casos s'ha hagut de treballar, recordant la importància de la puntualitat o d'avisar si no es podia assistir. Es considera que el fet d'assolir aquestes competències els pot ajudar de cara al seu futur com a estudiants i professionals.

Després de l'experiència, un dels aspectes que destaquen els joves és que entenen molt millor els seus professors i professores, el perquè en situacions es posen nerviosos i la dificultat de gestionar un grup que no té bona actitud ni ganes de treballar. En aquest sentit, a partir de les avaluacions qualitatives, podem constatar que hi ha una millora en la seva actitud a l'institut. D'altra banda, el fet que col·laborin amb l'Aprenem Compartint i que el seu institut ho conegui, pot ajudar a millorar la seva imatge dins del centre i a reduir possibles conflictes.

A part de la col·laboració als grups de reforç, els joves han participat en diverses activitats del barri, podent veure de ben prop la vida associativa del barri i potser, en un futur, vincular-se a alguna de les entitats del territori. Alhora, el barri pot veure els joves fent un servei i aportant el seu granet de sorra a la cultura i la dinamització comunitària.

Una de les dificultats que han assenyalat els joves ha estat la de parlar en català habitualment amb els infants. Cal dir que, per a molts d'ells i elles, no és una llengua que parlin amb fluïdesa. En aquest sentit, creiem que és positiu que els joves acabin tenint un espai on posar en pràctica la conversa i adquirir seguretat amb la llengua.

Als espais de formació, els joves comparteixen els seus neguits, experiències i propostes amb tot l'equip de persones voluntàries, entre les quals hi ha força mestres i professors/es jubilats. Aquest fet genera un impacte als joves perquè se'ls posa al mateix nivell i se'ls fa participar de la mateixa manera. Alhora, aprenen de gent que té moltíssima experiència en l'acompanyament educatiu als infants. D'altra banda, per al projecte és molt ric poder comptar amb les impressions, sentiments i vivències dels joves.

Pel que fa a l'assentament de coneixements, els joves es troben de vegades en situacions en que han d'ajudar als infants a fer deures sobre temes que ells havien estudiat prèviament però que ja no recorden. En aquest cas, han de desenvolupar la capacitat de cercar la informació conjuntament amb l'infant o de demanar suport a la monitora responsable del grup, ja que mai treballen sols. Pensem que, d'aquesta manera, els continguts que reaprenen acompanyant als infants, quedaran més consolidats que quan els van estudiar quan eren alumnes.

Pensem que l'impacte per als infants de veure joves veïns i veïnes del seu barri que els entenen i els ajuden a aprendre és molt potent, són referents positius molt valuosos i propers. D'altra banda, l'impacte d'oferir el servei ha estat molt important per als joves ja que ha permès millorar la seva autoestima, l'autoimatge i les habilitats comunicatives.

Finalment, com a reptes l'Aprenem compartint es planteja millorar els mecanismes de seguiment dels aprenentatges dels joves i sistematitzar l'experiència d'Aprenentatge-Servei. Alhora, es comencen a recollir més materials audiovisuals dels testimonis dels joves que fan el servei així com dels infants i dels centres que el reben. Aprenem compartint és un projecte que només porta 6 anys en funcionament i que intenta anar incorporant propostes i millores any rere any.

Vegeu el video del projecte


Saïda Benhoura i Núria Esterri
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafranchs i la Bordeta

març de 2018


-----

Més continguts sobre:
xarxa educativa, treball comunitari, territori, diversitat, aprenentatge cooperatiu, educació inclusiva, aprenentatge servei

imprimir