Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Educació 360: connectant-nos al servei de l'equitat  Educació 360: connectant-nos al servei de l'equitat  Educació 360: connectant-nos al servei de l'equitat  Educació 360: connectant-nos al servei de l'equitat  Educació 360: connectant-nos al servei de l'equitat
experiència i intercanvi
Educació 360: connectant-nos al servei de l'equitat
Fathia Benhammou, directora de l'Aliança Educació 360 / l'Educació 360 sorgeix com un moviment que aposta per la connexió dels temps, espais, aprenentatges i dels agents educatius com a estratègia per garantir una educació transversal, de qualitat i accessible a tothom. Convençuda que el futur de l'educació passa per una connexió que faci possible avançar cap a l'equitat i redueixi l'escletxa d'oportunitats educatives existent.

La diversitat de propostes educatives, d'aprenentatges i d'agents educatius que treballen, més enllà de les parets dels centres educatius, s'ha multiplicat els darrers anys. Les fronteres entre l'educació formal i la no formal, entre els aprenentatges que l'infant adquireix dins i fora de l'escola, en tots els temps i espais del seu dia a dia, s'esborren cada cop més. En aquest context, es fa evident que l'escola no educa sola i que cap agent educatiu, per si sol, pot respondre als reptes de l'educació actual.
Aquesta nova realitat, en què les activitats educatives no formals prenen cada cop més protagonisme, ha posat en evidència que hi ha una part de la població que es queda al marge d'aquests aprenentatges. Estudis recents ens indiquen que els infants amb menys recursos tenen dificultats per accedir a les activitats educatives més enllà de l'horari lectiu. Podem dir que és en el temps no lectiu, on es produeixen més desigualtats. En concret, la iniciativa americana Expanded Schools apunta que un infant de 12 anys amb oportunitats acumula 6.000 hores més d'aprenentatge que un que no en té.

L'Educació 360 defensa i està convençuda que el futur de l'educació passa per la connexió, una connexió que faci possible avançar cap a l'equitat i redueixi l'escletxa d'oportunitats educatives existent.

Així doncs, l'Educació 360 sorgeix com un moviment imparable que aposta per la connexió dels temps, espais, aprenentatges i dels agents educatius com a estratègia per garantir una educació transversal, de qualitat i accessible a tothom. Un moviment que veu en l'educació una autèntica eina de transformació social.

Connectar-nos... per què?
L'evidència internacional ens parla sobre l'impacte positiu que els aprenentatges fora de l'escola tenen sobre els infants i adolescents. El fet de continuar aprenent més enllà del centre educatiu, a les tardes, els caps de setmana o a l'estiu, millora l'assoliment d'aprenentatges acadèmics, les habilitats socials i la preparació per al món laboral. A més, aporta valor a la comunitat, a través de la millora de la cohesió social, entre d'altres aspectes.
És per reduir, doncs, aquesta escletxa d'oportunitats educatives, que és necessari que escoles, entitats, administracions locals i tots els agents educatius de la comunitat es connectin. L'objectiu d'aquest treball col·lectiu és dotar el municipi d'oportunitats educatives de qualitat i per a tothom, sense exclusions.

I com ens connectem?
El territori és avui en dia un entorn d'aprenentatge imprescindible per l'adquisició i desenvolupament de les competències que la ciutadana necessita per als seus projectes de vida. Des d'aquest punt de vista, impulsar i enriquir els ecosistemes educatius locals és una estratègia clau per millorar les condicions d'equitat ja que connectar agents, espais, aprenentatges i temps educatius aporta un potencial extraordinari per fer front a les desigualtats educatives. L'Ajuntament té un paper clau de lideratge, alhora d'enfortir els ecosistemes educatius locals, però no ho pot fer sol. Cal el compromís d'entitats, centres educatius i de tots els serveis i recursos que treballen en l'àmbit de l'educació.

En aquest camí, cal fer una diagnosi conjunta, una fotografia compartida dels recursos amb que compta la comunitat i de quines són les mancances que té, a nivell educatiu. Amb aquesta informació, els diferents agents educatius podran compartir i optimitzar recursos per impulsar les accions necessàries per fer arribar a tots els infants i joves les oportunitats educatives del territori.

En aquest procés, es posaran en valor els diferents aprenentatges que es donen al municipi i es generaran experiències que permetin a nens i nenes veure i viure l'educació com un fet global i transversal. Pràctiques que els permetran crear els seus itineraris educatius personalitzats per desenvolupar les seves aspiracions vitals, segons els seus interessos.

Educació 360: multiplicant connexions
Amb el convenciment que l'Educació 360 és una fórmula imprescindible per avançar cap a un país on tots els infants i joves tinguin els mateixos drets educatius, la iniciativa s'ha estès arreu de Catalunya.
Educació 360 beu i s'alimenta d'altres iniciatives prèvies, tal com els Projectes Educatius de Ciutat i els Plans Educatius d'Entorn i, en aquests moments de transformació educativa, ha aconseguit explicitar la forma en què cal treballar per donar resposta al repte de l'equitat. També ha ajudat als diversos agents educatius a impulsar o fer créixer les seves iniciatives i a situar com, a la pràctica, la comunitat ha de ser l'espai d'aprenentatge. Actualment, compta amb 242 socis d'arreu del territori català, entre els quals hi ha centres educatius, ajuntaments i ens locals, entitats, grups i centres de recerca.

D'entre els reptes que s'ha fixat l'Aliança Educació 360, per aquest 2020, hi ha el de dotar l'àmbit del fora escola de dades i evidències. Una altra de les seves línies d'actuació serà la de formar i acompanyar els diferents agents educatius que vulguin impulsar pràctiques en clau 360 en els seus territoris. I, en l'àmbit del coneixement, crearem eines i donarem orientacions perquè els centres educatius, que ho desitgin, puguin reorientar les seves pràctiques.

Ecosistemes educatius 360: territoris connectats per l'equitat
Per parlar sobre les estratègies per impulsar ecosistemes educatius locals, l'Aliança Educació 360, impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, ha organitzat la Jornada Ecosistemes Educatius 360: territoris connectats per l'equitat, el proper 5 de febrer al CCCB, a la que hi esteu convidats.
L'objectiu és treballar per posar les oportunitats educatives del territori al servei de l'equitat i aconseguir que les polítiques públiques incorporin tots els espais i temps educatius de les persones.

Fathiha Benhammou
Gener 2020

-----

Més continguts sobre:
xarxa educativa, treball comunitari, territori, educació en el lleure

imprimir