Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona
experiència i intercanvi
Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona
Jordi Feu i Albert Torrent / Aquesta càtedra, que se suma a la quarantena que té en aquests moments la Universitat de Girona, va néixer a iniciativa de la mateixa Universitat i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas –un municipi rural de la Garrotxa on l'educació i la cultura són els principals baluards de la política municipal- i vol ser una estructura al servei de l'educació renovadora i compromesa amb la transformació.

Ara fa un any i escaig que el Consell de Govern de la UdG (sessió ordinària núm. 6/2019 de 17 d'octubre de 2019) va aprovar la creació de Càtedra de Renovació Pedagògica UdG- Can Trona. Aquesta càtedra, que se suma a la quarantena que té en aquests moments la UdG, va néixer a iniciativa de la mateixa Universitat i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas –un municipi rural de la Garrotxa on l'educació i la cultura són els principals baluards de la política municipal.

Aquesta Càtedra, que per les seves característiques és inèdita a Catalunya i Espanya, es concep com un espai multidisciplinari d'investigació, formació, documentació i difusió centrat en la renovació pedagògica i l'educació alternativa en totes les seves vessants i perspectives integrades dins del que genèricament s'anomena «educació sostenible» durant l'etapa 0-16, tant en la seva vessant formal com no formal.

La Càtedra, amb l'objectiu d'atendre tant qüestions acadèmiques com més pràctiques, amb la idea de contribuir tant a la creació de coneixement científic com poder orientar processos renovadors que es puguin donar a peu de centres, es proposa abordar cinc grans objectius:

1) Crear un Espai d'investigació: La Càtedra de RP de la UdG - Can Trona vol promoure la investigació bàsica en els àmbits de la renovació pedagògica, la innovació i la transformació educativa i social per tal conèixer i avançar en aquest àmbit. Es promouran tesis doctorals, treballs de fi de màster, treballs de fi de grau i treballs de recerca científica, a càrrec d'investigadors i d'investigadores juniors i sèniors, en els àmbits nacional i internacional. També es contempla la possibilitat de promoure treballs de batxillerat acompanyats per un/a científic/a expert/a en el camp.

2) Crear un Espai de formació: La Càtedra de RP de la UdG - Can Trona s'entén com un espai formatiu destinat a equips d'investigació, professionals de l'ensenyament, associacions de famílies i regidories d'educació interessats en diversos aspectes de la renovació pedagògica. D'acord amb aquest objectiu, anualment es programaran seminaris monogràfics a la UdG (seminari de tardor-hivern) i a Can Trona (seminari de primavera-estiu). Els seminaris de la Càtedra es conceben com espais formatius adreçats a persones i institucions compromeses en introduir canvis en els centres educatius en els que estan vinculats. A banda dels seminaris, es preveu crear una Escola de Famílies i Mestres de la Vall d'en Bas, l'objectiu de la qual serà organitzar un cicle de xerrades anual que sigui d'interès per pares, mares i mestres. Aquest cicle partirà del treball i dinàmica portades a terme tant per l'AFA com per l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de la Vall.

3) Centre de documentació: La Càtedra de RP de la UdG - Can Trona és un centre de documentació virtual i un espai de difusió de materials relacionats amb el seu àmbit d'estudi. La Càtedra comptarà amb una pàgina web (que es troba en procés d'elaboració) on s'hi penjaran estudis propis o externs i bones pràctiques relacionades amb renovació pedagògica i transformació educativa. Així mateix, s'hi trobaran les gravacions de les conferències, xerrades o col·loquis i s'editarà una col·lecció de monografies sobre diferents aspectes relacionats amb la renovació pedagògica i l'educació alternativa.

4) Transferència de coneixement: La Càtedra de RP de la UdG - Can Trona promourà conferències, reflexions, debats, presentacions de llibres, etc. relacionats amb la renovació pedagògica, la innovació i la transformació educativa i social.

5) Assessorament específic en temes de RP: La Càtedra de RP de la UdG - Can Trona també té com a objectiu assessorar i acompanyar centres d'educació infantil, de primària i de secundària interessats en iniciar projectes renovadors des d'una perspectiva integrada i integral. En aquest sentit, si bé la Càtedra dona prioritat als centres de nova creació (i dins d'aquests prioritzarà especialment els que es puguin construir a la comarca de la Garrotxa), també atendrà, sempre i quan li sigui possible, processos renovadors en centres d'arreu de Catalunya.

Aquesta Càtedra ha estat possible gràcies, a banda de les institucions esmentades, al suport que ha rebut per part d'organismes públics (com el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya), organitzacions i associacions educatives i científiques del país (Associació de Mestres Rosa Sensat, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, Fundació Ferrer i Guàrdia, Fundació Marta Mata, Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l' Institut d'Estudis Catalans,) Col·legi de Pedagogs de Catalunya), i entitats financeres com Triodos Bank, banca ètica i sostenible.

Amb la idea que la Càtedra estigui sempre connectada i ben arrelada a la realitat dels centres educatius, compta amb un equip de "Mestres Consultors" (professionals d'educació infantil primària, de primària i de secundària) que actuen com "antenes educatives" i amb qui la Càtedra es reuneix com a mínim un cop a l'any.

En el moment de tancar aquest breu article, la Càtedra de RP UdG- Can Trona acaba de celebrar (2 i 3 d'octubre de 2020) la primera jornada a la Vall d'en Bas amb el títol "Canvi Educatiu al segle XXI: sentit, perspectives i experiències a escoles i instituts d'educació secundària". Aquestes jornades, a les que hi assistiren una seixantena de persones (seguides per streaming per cent-vint persones més) es compartiren reflexions, recerques i experiències al voltant del canvi educatiu que s'està duent a terme a Catalunya en els últims anys. S'hi reivindicà, entre d'altres, la necessitat de no deixar de pensar plegats el model educatiu que volem, el sentit de la pràctica docent en un món convuls i incert, l'horitzó cap a on encaminar el canvi, el paper que hi tenim en tot això els professionals de l'ensenyament i, com no pot ser d'altra manera, la responsabilitat indefugible de l'administració –i també els sindicats !!!!.

Jordi Feu i Albert Torrent (director i coordinador de la Càtedra de Renovació Pedagògica)

Novembre de 2020
-----

Més continguts sobre:
xarxa educativa, territori, universitat , participació

imprimir