Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Escola de Vida Les Planes - La Florida Escola de Vida Les Planes - La Florida Escola de Vida Les Planes - La Florida
experiència i intercanvi
Escola de Vida Les Planes - La Florida
Karla Montenegro / Jordi Ibáñez / Un projecte de formació permanent, adreçat a persones majors de 16 anys, amb només 2 anys de recorregut i una clara voluntat comunitària. Emmarcat dins la Comunitat d'Aprenentatge de l'Escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet, incorpora metodologies participatives de l'educació popular i treballa en xarxa amb entitats i serveis del territori.


________________________________________________
El projecte marc de l'Escola de Vida Les Planes - La Florida neix al 2019 per donar resposta a les necessitats formatives dels joves i adults als barris de Les Planes i la Florida de l'Hospitalet de Llobregat, barris on no hi ha escola d'adults.

- És un projecte de formació permanent adreçat a persones majors dels 16 anys amb voluntat comunitària, que s'emmarca dins de la Comunitat d'Aprenentatge de l'Escola d'Educació Infantil i Primària Joaquim Ruyra.

- L'Associació de Famílies (AFA) de l'Escola Joaquim Ruyra, entitat sense ànim de lucre, finançada a través de les quotes de familiars de l'alumnat de l'escola, n'és l'entitat que impulsa i gestiona el projecte. L'AFA, amb el suport de l'equip directiu de l'escola, disposen de les condicions per a què el projecte de l'Escola de Vida sigui avui una realitat al barri.

- L'Escola de Vida (EdV) ofereix la possibilitat d'adquirir i/o completar coneixements, competències bàsiques i aptituds necessàries per al desenvolupament personal, professional i social de veïns i veïnes del barri. Prioritzem els habitants de Les Planes i la Florida (districte V de la ciutat de l'Hospitalet), donat que al districte de la Florida no existeix escola de formació d'adults. L'escola està oberta a qualsevol persona de la ciutat.

- Té com a finalitat informar, formar, orientar i acompanyar a les persones per ajudar que aquestes puguin anar solucionant situacions concretes; a la llarga ajudar en la millora de les seves condicions de vida.

- En aquest sentit oferim formacions reglades com els idiomes vehiculars (dins el marc europeu comú de referència per a les llengües, MERC) i d'altres no formals, identificades a partir de les demandes de la població, com per exemple costura, informàtica, tallers de criança, xerrades informatives i d'altres.

- La EdV s'emmarca en la concepció de l'educació com a procés permanent i integral de l'individu. Incorpora metodologies participatives de l'educació popular, treballa en xarxa amb entitats i serveis del territori dins del marc del Pla Integral del Barri (Ajuntament de l'Hospitalet)

- L'escola té una mirada transversal de gènere, intercultural i antiracista.

- L'escola té 5 potes que cal assenyalar:
1. Formació reglada i no reglada (CNL, La CAL, ACOF, altres)
2. Dinamització de la participació de les famílies (tallers, xerrades, sessions informatives)
3. Orientació formativa/laboral (coordinació amb el CROZN)
4. Espai de participació de voluntariat a l'EdV i enfortiment de la participació dels veïns i veïnes.
5. Treball en xarxa, treball comunitari (entitats del barri, serveis municipals, xarxa d'escoles i instituts, atenció socioeducativa amb una referent de serveis socials).

- Si bé l'EdV no s'adreça específicament a persones que han immigrat a Catalunya, podem afirmar que durant l'any 2021, van participar un total de 700 persones (170 inscrites al Centre de Normalització Lingüística CNL), la seva majoria d'origen extracomunitari.

- El 78 % de les participants són dones. El 71 % són originàries del continent AFRICÀ (53 % del Marroc) i15% d'Àsia i la resta de llatinoamèrica (Rep. Dominicana, Hondures i altres). També n'hi ha d'Espanya

- L'edat majoritària dels i de les participants de l'Escola de Vida se situa entre els 26 i 45 anys (66%). En segon lloc, la franja d'edat és d'entre el 46 i 65 anys (18%) i en tercer se situa la franja entre els 16 i 25 anys (11%).

- El 65% pertanyen als barris del Districte IV. Tot i que és prioritat atendre a persones del districte IV, cal mencionar que un terç de l'alumnat (35%) té residència a altres barris de la ciutat, principalment barris de la zona nord de l'Hospitalet.

- Només el 5% treballa amb contracte, tot i que sovint són feines temporals i precàries. El gruix de la població, el 83% no treballa o treballa sense contracte, el 2% són estudiants (majoritàriament universitaris que han vingut a fer un màster) i un 9% correspon a altres situacions, com per exemple: persones pensionistes, autònoms i altres no declarats.

- Si mirem el nivell educatiu de l'alumnat, el 36% mai ha estat escolaritzat o no té finalitzats els estudis primaris, un 31% té la primària, un 21% ha finalitzat els estudis secundaris. Només el 10% disposa d'estudis superiors universitaris.

- Finalment, les formacions més demandades són: castellà acollida, català nivells bàsics i alfabetització. Actualment tenim:
· 2 grups d'alfabetització,
· 2 grups de neolectura
· 2 grups d'acollida en castellà
· 4 grups de castellà A1 i A2
· 2 grups de conversa (castellà i català)
· 5 grups de català (Bàsics I, II i III).
· 2 grups de Patronatge
· Sessions de Siatsu (preiscripció social BROTES i CAP)
· Taller de Criança positiva (0-6)
· Taller d'Habilitats per créixer de manera saludable des de la cura (6-12 i 12-16) amb 2 instituts i 5 escoles públiques.
· Aquest curs: Projecte intergeneracional i intercultural: Biblioteques humanes, en col·laboració amb Pla Integral, Servei d'acollida i la biblioteca de la Florida.

Per acabar us volem comentar un exemple de vida, dins de l'Escola de Vida, és el grup de conversa en català. Aquest grup consta de 18 xerraires en edats compreses entre els 60 i 87 anys, totes elles castellanoparlants i vingudes a Catalunya en diferents onades migratòries des de la península.

Cal remarcar l'ajut que rebem a nivell didàctic i de material de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) i a nivell d'espai i logística del personal de la biblioteca de La Florida.

Què fem? Enriquir-nos entre tots, la dinàmica consisteix en fer preguntes, moltes d'elles referents a vivències personals, com quan i com van venir a Catalunya, quines han estat les seves experiències en el món del treball, d'aquesta manera tots tenim coses a dir, escoltar i comentar entre nosaltres. Un altre tema és referent al coneixement que tenim de la ciutat i de Catalunya. I com que som una escola de Vida treballem el present, expliquem les activitats que fem setmanalment, per les dates especials i les activitats extraordinàries (excursions, viatges,...).

L'altre dia vam treballar els dies de la setmana, les estacions, els mesos i els números, però va resultar que totes les persones agafaven l'estació, el mes i el dia del seu aniversari i per aquest motiu vam treballar més els números del 60 al 87.

Karla Montenegro Quintana
Jordi Ibáñez i Figuera

Abril 2022-----

Més continguts sobre:
oportunitats educatives, treball comunitari, educació d'adults, interculturalitat, participació

imprimir