Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Onomasticon Aielonae. Un model de treball en classe Onomasticon Aielonae. Un model de treball en classe Onomasticon Aielonae. Un model de treball en classe
experiència i intercanvi
Onomasticon Aielonae. Un model de treball en classe
Marc Gandia / Un projecte d'innovació educativa nascut a l'IES Porçons d'Aielo de Malferit, a la comarca de La Vall d'Albaida, amb l'objectiu d'oferir al seu alumnat un coneixement més acurat de la toponímia del poble i del seu entorn. Un treball interdisciplinar fonamentat en un model d'Aprenentatge Basat en Projectes.La importància de la toponímia en la cultura popular dels pobles, com és sabut, és un fet rellevant per a la idiosincràsia i particularitats de cada territori i de cada llengua. Amb tot i això, és cert que des dels aspectes curriculars dels ensenyaments reglats és un element que no es treballa o s'aprofundeix de la manera adequada i pertinent a les classes, tot i que dins de les diferents normatives i lleis s'hi fa esment. El seu treball d'anàlisi i estudi és, justament, el que s'aprofita dins de l'Onomasticon Aielonae. Una aproximació al coneixement a partir de la realitat més immediata per apropar-nos a l'origen i el significat dels noms del terme d'Aielo de Malferit, i no només toponímics.

Amb la voluntat de treballar i donar a conéixer al nostre alumnat el terme i la toponímia del poble on s'ubica l'Institut d'Educació Secundària Porçons, Aielo de Malferit, va nàixer aquest projecte d'investigació i innovació educativa «Onomasticon Aielonae», que es va realitzar al nostre institut durant els cursos acadèmics 2017-18, 2018-19. On la interdisciplinarietat i el treball cooperatiu tingueren una importància essencial i bàsica.

A partir de l'estudi dels noms de lloc del terme, es va pretendre que l'alumnat tinguera accés a la història, l'origen i el significat de cada nom; i a més que coneguera el per què apareixen els topònims en un temps i espai concret. L'estudi de les diferents vies de comunicació, elements físics, tant orogràfics com paratges, hidrografia natural i artificial, a més de la presència humana a partir del poblament i de les diferents partides va estar l'element pedagògic i conductor que va vehicular l'ensenyament i l'aprenentatge del nostre alumnat durant dos cursos. Un estudi reforçat des del tractament de les diferents tipologies textuals i del treball expositiu, a partir del qual trobem les interessants rondalles i llegendes on la toponímia local hi té un aspecte destacat. A més de mostrar-se la toponímia relacionada amb un recull de textos vinculats amb el poble a partir de la literatura i a les obres historiogràfiques.

En aquest projecte tenen un valor important i destacat d'altres coneixements i disciplines curriculars, com és el cas del departament de biologia i geologia amb l'estudi de les plantes i arbres característiques del terme d'Aielo, i la realització d'un herbari digital i físic. A més cal destacar l'estudi i la documentació dels ocells comuns que habiten a la zona.

El departament d'arts plàstiques també ha tingut una importància especial amb l'anàlisi i observació dels espais físics, els colors i la seua plasmació, que amb els gravats i les trempes il·lustren de manera destacada diferents parts de la publicació.

Els aspectes històrics i geogràfics han sigut tractats centrant-se en l'anàlisi de la demografia i la seua evolució, analitzant a més els processos de creixement poblacional; així com l'evolució de la població des del punt de vista industrial. El departament de tecnologia està implicat en la realització de la maqueta de l'Aielo medieval. Mentre que el departament d'informàtica, junt al seu alumnat, va gestionar la creació del material audiovisual que ha recopilat i tancat aquest extens projecte, a més de fer-ne els corresponents muntatges audiovisuals.
A partir de la novetat i l'originalitat d'aquest projecte s'han analitzat i treballat aspectes relacionats amb nombroses disciplines educatives que han permès el nostre alumnat treballar i assolir les diferents competències clau. Un treball que aportem en la publicació i que esperem servesca per tenir «una aproximació al coneixement a partir de la realitat més immediata» dels noms propis ─tant naturals, com dels éssers vius─ d'Aielo de Malferit.

Un volum que esperem que servesca per poder donar a conèixer a tot el veïnat d'Aielo, i a qui s'hi aproxime, part dels seus noms de lloc, dels éssers vius, de la cultura, de la història, la geografia i la idiosincràsia que els ha constituït com a poble i sustenta els fonaments del futur. A més de mostrar el treball interdisciplinari i cooperatiu, fonamentat en un model d'Aprenentatge Basat en Projectes i que ha complert, amb aquesta publicació, la funció d'Aprenentatge Servei, que s'havia proposat. Sobretot gràcies a la publicació de 2.500 exemplars per part de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per repartir-los entre el veïnat perquè tinguen un coneixement directe de la feina feta per l'alumnat aieloner.

Marc Gandia,
professor de valencià de l'IES Porçons
Vall d'Albaida, País Valencià

Abril de 2022-----

Més continguts sobre:
treball per projectes, territori, educació secundària, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei, ciutadania

imprimir