Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
El valor de l'altruisme  en la humanització de l'assistència sanitària El valor de l'altruisme  en la humanització de l'assistència sanitària El valor de l'altruisme  en la humanització de l'assistència sanitària
opinió
El valor de l'altruisme en la humanització de l'assistència sanitària
Auxi Gil / A la nostra cultura el concepte de salut ha anat evolucionant amb el temps. El terme «salut» es contraposa al de malaltia i és objecte d'especial atenció per part de la medicina. Cada vegada més es parla de la consideració holística de la persona en la que es té present l'atenció a totes les dimensions de salut: física, psíquica, emocional, social i espiritual.

Aquesta mirada àmplia planteja diferents espais per a la intervenció de diferents agents.

El valor de la humanització en una medicina científica i tecnificada

En una medicina científica i tecnificada on són necessaris els coneixements , la precisió i l'ús d'uns procediments protocolarizats, on el temps de dedicació a cada pacient és limitat i la pressió assistencial és alta, el voluntariat és un agent extern a l'entorn hospitalari que pot complementar una atenció centrada en la persona. El voluntariat no té cap informació tècnica, desconeix el diagnòstic i estableix una relació diferent que permet descobrir la persona des d'una altra perspectiva i pot ajudar significativament a conèixer la dinàmica del pacient i el seu entorn.

El voluntariat com una forma d'expressió de solidaritat i humanització

Si una de les claus d'Humanitzar és el seu valor relacional, en aquest sentit el voluntariat té una funció complementària a l'estructura sanitària, que normalment estableix una relació professionalitzada amb el pacient i/o família on tot es mou a nivell mèdic i tècnic. Dins aquest context el voluntariat ofereix un espai diferent, que permet connectar amb la persona que hi ha darrere de cada malaltia a través d'una relació horitzontal que és el que l'altre necessita en un moment de desconcert , facilitant una relació de confiança i resiliència compartida. El voluntariat té la funció de generar espais de trobada i acollida on la persona sigui el centre, fent-la protagonista d'aquell moment i dedicant el temps que necessiti.

Ajudar és oferir recursos materials, tècnics o relacionals a una persona que passa per una situació difícil perquè la pugui superar o suportar millor. En el voluntariat hospitalari ajudar significa oferir ajuda relacional a la persona que pateix una malaltia amb l'objectiu d'alleugerir el seu patiment. Les eines principals per desenvolupar la tasca són l'escolta activa i l'actitud empàtica. L'ajuda eficaç exigeix processos cognitius fonamentats en: observar, percebre, raonar, avaluar i prendre decisions amb una dosi adequada de participació emocional per evitar la fatiga per compassió i el burn out pròpies de les professions d'ajuda. És una acció que s'ha de fer des de la plena consciència reconeixent els límits i les capacitats.

El valor de l'altruisme i la voluntarietat en un context altament professionalitat.

El voluntariat hospitalari complementa l'espai entre la família i l'equip professional. És algú extern, format per acompanyar i escoltar. El voluntariat és un valor afegit per la mateixa naturalesa de la iniciativa, per la immediatesa en el fer, per la solidaritat d'ajudar a tercers que no són família, per la proximitat en la relació i pel fet de generar un sentiment de comunitat (xarxa primària de relacions).

Per realitzar un servei d'acompanyament adequat s'ha de fugir del voluntarisme i donar eines perquè la persona voluntària sàpiga fer una lectura adequada de la realitat, situant-se amb delicadesa davant l'altre amb una actitud més d'aprenent que de mestre. Una formació que el capaciti per saber què fer en cada situació, i discernir si és el moment de quedar-se i oferir una presència acompanyada de calidesa adaptada a la persona que té al davant o és moment de marxar. Sempre cercant una excel·lència en el tracte i facilitant que tant pacient com la família se sentin còmodes. La percepció de l'ajuda és diferent per qui la dona que per qui la rep és per això que cal una mirada atenta al nostre entorn.

El voluntari no dona medicaments, però pot ser un bàlsam en un moment donat, no està per fer teràpies, però la seva presència pot ser terapèutica perquè permet la contenció emocional i dona l'espai per que l'altre s'expressi. El voluntari no està per resoldre problemes sinó per acompanyar el camí i acollir a la persona i tot el seu món emocional. En el món del dolor i el patiment es necessiten persones amb les qualitats necessàries i maduresa personal per una adequada interacció. El voluntariat és una eina necessària que suma a la humanització de la salut. Els centres sanitaris necessiten d'un perfil de voluntariat expert i coneixedor d'aquesta realitat.


Auxi Gil Rey
Educadora Social especialitzada en associacionisme i voluntariat. Coordinació programa de Voluntariat Hospitalari Parc Taulí.

Setembre de 2022

-----

Més continguts sobre:
voluntariat, qualitat de vida, educació emocional, educació per a la salut

imprimir