Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Creant Empremta CO4 amb l'ApS
experiència i intercanvi
Creant Empremta CO4 amb l'ApS
Mariona Graell / Empremta CO4 és una proposta que convida a reflexionar sobre les mirades dels projectes d'aprenentatge servei aprofundint en el sentit del servei, fent-lo més COnscient i COherent, i cercant despertar en la joventut major COmpromís i COnstància per la causa accionada en el projecte.

La mirada social en els projectes l'aprenentatge servei permet que els i les participants puguin observar la realitat d'una forma diferent. Un oberta d'ulls i de ment a tot allò que l'envolta, un mirar de justícia social, ecològica, econòmica i de gènere. Empremta CO4 (eCO4) posa l'èmfasi en la mirada, en qui i com ho mira. Accions com portar una rosa el dia de Sant Jordi a un avi a la residència d'avis, o repartir menjar a una persona sense llar, o participar en un mercat de roba de segona mà, o en la recollida de brossa del riu, s'han hagut de preparar molt bé per poder dur-les a terme. Els aprenentatges que s'activen són infinits, normalment n'hi ha més dels predefinits en el projecte, i la joventut amb la seva conducta han treballat pel bé comú, per millorar -per petita que sigui l'acció generada- el món en el que viuen.

Des de l'equip eCO4 ens preguntem, què passaria si, a més a més, d'estudiar les necessitats, d'aprendre, de realitzar el servei, de reflexionar sobre les accions que es realitzen i el sentit que té tot plegat, ampliéssim i aprofundíssim en la reflexió sobre la pròpia mirada? Del jo a l'altre, d'allò local a allò global, de la petjada a l'empremta, de la destrucció a la construcció, de la desafecció al compromís. En definitiva, deixar enrere la petjada de CO2 i contribuir en el futur des de l'eCO4, incidint en les causes profundes que generen els reptes socials i mediambientals a que ens enfrontem des d'una mirada positiva i esperançada.

Els projectes d'ApS es preocupen pels canvis de conducta dels individus, per, així, incidir en les problemàtiques actuals i globals. Però, en algunes ocasions, aquestes conductes són puntuals, momentànies, esporàdiques. És llavors quan sembla que tornem a la normalitat, reincidint en la petjada CO2. Però, i si els projectes d'ApS provoquessin canvis profunds en qui participa? És a dir, que exploressin no només les conductes de les seves accions, sinó també els valors, les creences i fins i tot, la seva cosmovisió implícita en aquella problemàtica que volen treballar?

L'ApS és una pedagogia activa i reflexiva que possibilita implicar-se amb la justícia global i l'ecologia integral, en la que els i les participants tenen el poder de canviar les coses. El que proposem és focalitzar-nos, aquest cop, en els primers moments del projecte, en la tria de la necessitat, temàtica, repte o missió que ens plantegem a l'inici del projecte d'ApS. En aquest moment, donar-nos més temps, i aturar-nos i reflexionar en clau eCO4: en -COnsciència- que permeti una altra manera d'entendre el món, un despertar per deixar enrere la indiferència; en -COherència- on s'analitzi els estils de vida i els valors de la cultura de la pau i de la cura, cercant una resposta personal i eficaç i decidida; en -COmpromís- provocant implicació en els processos de transformació socioambiental col·lectiva; i en -COnstància- que s'indagui en els canvis personals i col·lectius profunds gràcies a un procés de creixement continuat que generi resiliència i permanència.

Podria ser que els projectes d'ApS, des d'aquesta mirada, puguin incidir en qüestions com la soledat dels avis i preguntar-se pels motius profunds i sistèmics que fan necessàries accions com l'entrega de roses el dia de Sant Jordi i si és suficient l'acció generada, o els estereotips vinculats a la indumentària i al consum de roba i les implicacions que té comprar o no en mercats de segona mà en la pròpia vida i l'impacte en el món, o en les causes profundes de la desnutrició d'un sense sostre i actuar en les desigualtats alimentàries, o la importància d'evitar diàriament accions concretes per reduir la contaminació dels nostres rius després de la recollida de residus.

Empremta CO4 proporciona materials que guien, inspiren i permeten analitzar les problemàtiques socials. Amb l'ajuda de les entitats implicades -educatives i socials- hem pogut elaborar material per diagnosticar la realitat -eCOmetre-, orientar als centres que ho vulguin desenvolupar la proposta -guia-, proporcionar eines i materials -recursos- i compartir experiències -web-, per adaptar-nos a totes les realitats i posar-nos en joc en clau eCO4.


Entitats impulsores: Justícia i Pau; UIC Barcelona i Natzaret Global Educación
Amb el suport: l'Ajuntament de Barcelona

Febrer 2023


-----

Més continguts sobre:
aprenentatge servei

imprimir