Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
La inclusió en l'educació fora escola al Vendrell La inclusió en l'educació fora escola al Vendrell La inclusió en l'educació fora escola al Vendrell
experiència i intercanvi
La inclusió en l'educació fora escola al Vendrell
Pla Educatiu d'Entorn del Vendrell / Les Activitats Extraescolars Inclusives són un programa impulsat pel Pla Educatiu d'Entorn (PEE), una aposta de l'Ajuntament del Vendrell i el Departament d'Educació de la Generalitat, conjuntament amb el teixit associatiu del municipi, que té l'objectiu de possibilitar l'accés a tots els infants i joves amb diversitat funcional a les activitats extraescolars del municipi durant tot l'any, curs escolar i períodes de vacances.

Visibilitzar els infants i les seves famílies, garantir i potenciar la seva participació en el municipi, cercant alhora que El Vendrell esdevingui més inclusiu, sensible i reconeixedor de la diversitat.

La iniciativa d'aquestes actuacions parteix d'una demanda ciutadana i del CEE Garbí a finals del 2019. En aquell moment va començar un procés que ha avançat imparable de la mà de l'Ajuntament del Vendrell i del desplegament d'una potent xarxa educativa i comunitària en el municipi.


És un procés que camina cap a la plena inclusió. Aquest és, ni més ni menys, el repte que ens proposem. Trobant recursos, suports, estratègies i sobretot intensificant el treball conjunt de la Tribu per superar els obstacles i les dificultats del dia a dia.

No és un procés tancat ni perfecte. Sí una aposta per l'exigència i la qualitat que es fonamenta en unes consideracions prèvies:

Primera:
L'accés a l'educació no formal també forma part del dret a l'educació, i és un dret bàsic per garantir el desenvolupament individual i col·lectiu de l'infant.
Segona:
L'educació no se circumscriu només als murs de l'escola, sinó que es concreta, tal com defensava Marta Mata, en la ciutat educadora. (1)
Tercera:
Les activitats a què ens referim contribueixen a l'èxit educatiu, a través de l'adquisició de competències clau per a la vida. (2)

Es tracta d'activitats de lleure educatiu, activitats musicals, artístiques, esportives, mediambientals, socials. Impulsades per organitzacions i entitats connectades amb l'entorn i el municipi. També, les activitats que en un inici han estat pensades i dissenyades des de la mirada de la diversitat funcional i que són educativament molt valuoses per al conjunt de la població.


La personalització educativa

Estem construint pas a pas un ecosistema inclusiu centrat en cada l'infant i la seva família que incorpora objectius i estratègies, orientació educativa i comunitària, necessitats de suport, recursos per l'acompanyament i la formació, i per últim l'avaluació.
En definitiva, aconseguir un acompanyament fet a mida, que ajudi l'infant a progressar, basat en la creació de vincles i de referències significatives. Així, cada nen o nena pot trobar el seu ritme, el seu espai, sentir-se còmode per aprendre, enriquir-se i relacionar-se.

Una de les primeres accions que estem duent a terme és la redacció participada d'un Protocol de funcionament que incorpora gradualment actuacions i estratègies i ens indica com dur-les a terme: Com donem suport? Com ens organitzem? Quins recursos són necessaris en cada cas? Qui ho fa?

Aquest protocol enumera, ordena i sistematitza, començant pel suport a les inscripcions, la canalització de les demandes, l'assignació de les places i suports, la contractació de vetlladors/es quan sigui necessari... Aborda també com i quan és necessària la formació especialitzada per al monitoratge i professorat, les càpsules formatives temàtiques, la creació d'espais de recursos compartits... I reflexiona sobre com treballar de costat amb les famílies, amb les entitats que organitzen les activitats i amb els agents educatius, socials i culturals del territori.

La participació de les administracions

Des del Pla educatiu d'Entorn, la Regidoria d'Educació i el Departament d'Educació, estan liderant tot el procés, coordinant les actuacions, dinamitzant la xarxa i redactant els documents de referència del programa a partir de les propostes de totes les parts implicades. Es cerca assolir qualitat i èxit educatiu, oferint igualtat d'oportunitats i arribant cada vegada a més infants i famílies.

Després d'un any i mig de funcionament, els resultats són satisfactoris i les expectatives de futur prometedores. Prop de 80 infants amb diversitat funcional han participat aquest darrer any en les activitats extraescolars i els casals d'estiu amb les condicions i suports necessaris, més del doble de l'any anterior (vegeu gràfic 1 i 2).
Des del 2021, l'Ajuntament del Vendrell i el Pla Educatiu d'Entorn han invertit 215.000€ en formació i recursos, principalment en la contractació de personal de suport educatiu (vetlladores).

La coresponsabilitat de la Xarxa Educativa

La Taula Inclusiva funciona des de novembre de 2019. Hi són representades totes les parts i està oberta als serveis, entitats i famílies que s'hi vulguin adherir. Participar en aquest procés, on queda tant per fer.
Dinamitzada pel PEE, actualment està formada per 18 membres entre administració local, serveis educatius, equipaments, associacions de famílies, entitats educatives, culturals i esportives, centres educatius i famílies.
Té una mirada transversal. Acorda un Pla de treball cada curs que es va seguint i valorant periòdicament. Una de les feines pendents de la Taula és dissenyar una eina d'avaluació col·lectiva.

El seu funcionament també permet aprofundir en temes concrets on es requereix una participació més àmplia o, per exemple, la incorporació d'experts. Així, s'ha constituït el Grup de treball de famílies i, pròximament, el Grup de treball de vetlladores.

Les diferents representacions a la Taula Inclusiva són:

Els Infants i les Famílies: Estan al centre de tot. Com és l'infant, la motivació i el gust per fer una determinada activitat, el que li agrada, el que necessita... Fer equip amb la família, fent-les partícips dels objectius a assolir en cada activitat, convertint en aprenentatges les seves aportacions i vivències. Col·laborar també amb altres professionals de l'entorn de l'infant i que poden ajudar i orientar.
Mirem en positiu, en clau de les capacitats que té l'infant, de les seves potencialitats. El temps extraescolar ha de ser generador d'igualtat d'oportunitats, de qualitat de vida i d'aprenentatges connectats(3). Per als infants i joves amb diversitat funcional i les seves famílies és exactament el mateix.

Les entitats especialitzades: Aporten visió de col·lectiu, referència teòrica i pedagògica, experiència, formació i vetlladors/es qualificats.

Les entitats organitzadores d'activitats: Aporten el treball conjunt dels equips educatius amb la família, les vetlladores, l'ajuntament, etc. Junts, personalitzen els aprenentatges a assolir en cadascuna de les activitats.
Les escoles: Tenen funció prescriptora i d'orientació. El suport i la informació que aporten les mestres i tutors/es és molt valuosa i imprescindible.

Els Serveis Educatius del Baix Penedès: Connecten tota aquesta xarxa amb els centres educatius del municipi i el Departament d'Educació aportant la seva mirada i orientacions per enriquir les activitats.
L'Administració Local: Lidera, coordina, dinamitza i acompanya, aportant recursos a diferents nivells.


D'aquesta manera, la xarxa creix, s'adapta, empeny i acompanya.

Hem celebrat els molts èxits obtinguts des de l'inici del procés, però també hem sabut afrontar les dificultats trobant noves estratègies i recursos. Entre les moltes coses que hem après és, per exemple, a evitar les decisions unilaterals.

Caminem cap a la inclusió, cap a la complexitat, cap a nous horitzons de treball educatiu en comunitat.

Març 2023


MEMBRES DE LA TAULA INCLUSIVA I ENTITATS, EQUIPAMENTS I SERVEIS QUE PARTICIPEN ORGANITZANT ACTIVITATS

AFA i Escola Garbí
Aspercamp
Associació Trèvol
Avancem Junts
Agrupament Escolta Tant Com Puc
Biblioteca pública Terra Baixa
Consell Esportiu del Baix Penedès
CDIAP Baix Penedès
Escola Futbol Base El Vendrell
Escola Municipal d'Art Apel.les Fenosa
Escola Municipal de Música Pau Casals
Esplai Zig-Zag
Institut Andreu Nin
La Ballaruga
Orange Stars-AB El Vendrell

Generalitat de Catalunya
Serveis Educatius. Departament d'Educació Generalitat de Catalunya

Ajuntament del Vendrell:
Regidoria d'Educació
Regidoria d'Infància i Joventut
Regidoria d'Esports
Regidoria de Cultura
Regidoria de Serveis Socials
Regidoria d'igualtat


NOTES I REFERÈNCIES

(1) Cita del text de Jordi Solé Blanch. "Pròleg del Pla educatiu de Ciutat del Vendrell"

(2) (3) Cita del document "Les extraescolars amb impacte. Guia pràctica per dissenyar programes d'activitats extraescolars i suport escolar diversificat des d'ajuntaments i centres educatius". Sarai Samper, D-CAS. Educació 360. Fundació Jaume Bofill. 2021.
-----

Més continguts sobre:
inclusió, xarxa educativa, treball comunitari, educació inclusiva, discapacitat, ciutadania, participació

imprimir