Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
L'estat de la democràcia en el context de la globalització L'estat de la democràcia en el context de la globalització
editorial
L'estat de la democràcia en el context de la globalització
Redacció / Com recullen moltes de les aportacions d'aquest monogràfic, és de cabdal importància la necessitat de repensar el model de democràcia i els mecanismes de regulació política de la nostra societat. La idea no és nova. Són moltes les persones (i les experiències) que han tingut la voluntat d'oferir propostes, millores i/o alternatives pel seu millor funcionament; però, convé, per salut i higiene democràtica, preguntar-se periòdicament quin és l'estat del sistema polític que vivim i que, en major o menor grau, estem construint.

El monogràfic que presentem acull sis aproximacions força divergents, no per l'orientació ideològica sinó per les línies de treball que els autors i autors plantegen. És del nostre interès oferir un ventall divers d'idees, opinions i coneixements al voltant del moment actual que viu el sistema democràtic i quines vies de treball es poden fomentar des de l'educació per construir una ciutadania capaç de millorar-ne les seves prestacions.
Comença el recull amb les reflexions de qui signa aquesta editorial, Alex Egea, que incideix en els límits i dilemes que s'identifiquen en la relació entre democràcia, educació i globalització. Les consideracions es centren en la importància d'educar per a una ciutadania capaç de participar i poder decidir en les diferents dimensions de la vida política. Per això, suposa apostar per un model d'educació més obert i global que contribueixi a crear les condicions d'aprenentatge necessàries per formar persones compromeses en la construcció d'un sistema més just i democràtic dins el procés de globalització actual.

El professor Antoni Comín continua amb una contribució que presenta la democràcia econòmica com a alternativa al capitalisme. La democràcia econòmica va més enllà de les receptes socialdemòcrates tradicional i obre una perspectiva diferent de confrontació amb el capitalisme i la seva manera d'entendre l'organització i funcionament del món productiu i del treball. No es tracta tant de modificar el sistema des de dins sinó d'aprofitar la capacitat de la societat civil per promoure alternatives econòmiques.

Seguim el monogràfic amb la presentació d'una experiència educativa dins del marc escolar centra en el Consell d'Infants. Les dinamitzadores Joana Cifre i Clarissa Castaño ens expliquen una experiència de participació infantil comunitària com són els Consells d'Infants municipals, òrgans per a ciutadans i ciutadanes menors d'edat. Destaquen que aquest tipus d'experiències creen un sentit de comunitat molt fort, de respecte per l'entorn i les persones, i de participació genuïna pels infants.

L'ajuda entre iguals és un marc ideal per treballar les competències socials i ciutadanes de l'alumnat. Els professors Àlex Escuder, Sílvia Gras, Lluïsa Vigas, Teresa Mir i Cristina Farré presenten una iniciativa que vincula alumnat de secundària amb alumnat de primària per generar una xarxa d'ajuda i de suport a través de l'aprenentatge cooperatiu. Consideren les autores que Treballem plegats és el marc ideal per treballar la creació de vincles interpersonals i amb l'entorn, el descobriment d'altres realitats i la generació d'actituds solidàries i no discriminatòries.

Les investigadores Ana Novella, Assumpta Llena, Elena Noguera, Miquel Gòmez, Txus Morata, Jaume Trilla, Ingrid Agud i Joana Cifre aprofundeixen en el dret dels nens i nenes a participar de forma genuïna en aquells àmbits i sobre assumptes que els hi pertoquen com reconeix la Convenció sobre els Drets de la infància de 1990. La seva és una recerca que pretén estudiar els efectes d'haver viscut en la infància alguna experiència participativa intensa i genuïna. En concret, veure si aquelles persones que en la seva infància van viure aquelles experiències, després deixaven petjada en la seva manera actual de concebre la participació i la ciutadania.

Finalment, el monogràfic conclou amb una aportació també des de l'àmbit de la recerca. Les investigadores Ana Marín i Anna Pallarés ens aporten un estudi sobre les percepcions, creences i coneixements sobre la democràcia i la política de l'alumnat de batxillerat, i en quina mesura estan en condicions per implicar-se i participar en la vida democràtica fora dels centres educatius. Parteixen de la hipòtesi que l'ús de la tecnologia digital pot ajudar a millorar la implicació política i compromís cívic dels joves en una societat caracteritzada per la globalització del 2.0.

No volem tancar aquesta editorial sense comentar-vos la necessitat d'oferir recursos i materials educatius per a totes aquelles persones que volen treballar aquests aspectes en l'àmbit educatiu. En aquest sentit, són d'agrair les aportacions de la pedagoga Laura Pascual que ens explica la funció i el funcionament del banc de recursos Una escola amb Drets d'UNICEF; i l'aportació de la coordinadora d'Edualter, Clara Massip, que ens comparteix la Xarxa de Recursos d'Educació per la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalitat, plataforma que s'ha anat configurant com un entorn virtual per difondre, compartir i gestionar de forma col·laborativa els materials didàctics i recursos pedagògics d'Educació per al Desenvolupament existents.

(coordinació del monogràfic a càrrec de l'Àlex Egea)


-----

Més continguts sobre:
democràcia

imprimir