Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Senderi · educació en valors
37
“El compromís ètic dels educadors i les educadores”
Codi ètic o compromís amb l'altre?
opinió
Grup d'Ètica i Educació de l'ICE de la UAB / Cal un codi ètic?
Possiblement vivim uns temps que demanen reglamentar-ho tot, establir normes, assenyalar responsables, prescriure models d'ús i fixar codis de comportament. De fet, gairebé totes les professions que s'apreciïn tenen el seu codi deontològic. La pregunta és, això hi cap en la tasca d'educar? Per això mateix la nostra resposta és no, i, en tot cas, seria un codi moral, no pas ètic. Aquesta és la resposta que donem els membres del grup d' Ètica i educació de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la pregunta sobre la necessitat de disposar d'un codi ètic per a l'exercici de la professió docent.
El compromís ètic dels educadors i educadores
editorial
Redacció / Com entenem el compromís ètic dels professionals de l'educació? Quins són els valors i principis fonamentals de l'actuació en el terreny educatiu? S'han de concretar en un codi deontològic que reguli qualsevol intervenció? Té sentit i és possible una aposta compartida entre professionals del sector? Sense dubte a l'hora d'abordar la temàtica que ens ocupa se'ns plantegen aquestes i altres qüestions degut a la seva complexitat.
El compromís del docent
opinió
Miquel Martínez. / Universitat de Barcelona

La feina d'educar: compromís i professió
El compromís de l'educador amb la seva feina no és solament un compromís amb la feina en sentit estricte. La tasca d'educadors i d'educadores és una tasca que suposa assumir la responsabilitat que les seves accions comporten conseqüències – afavoridores o no- en el desenvolupament integral de les persones amb les quals treballa i en la seva contribució a la societat en què viuen.
La feina d'educar implica un alt nivell de compromís. Vincles de responsabilitat en relació amb la societat, amb la persona que s'està educant, amb el moment temporal i sociocultural en què vivim i amb què presumiblement viuran. Cal educar per contribuir a formar persones amb criteri i capaços de dur una vida sostenible a nivell personal i social, en el món de la feina i de l'estudi i en la vida en comunitat. Per això la feina d'educar és una tasca que no pot abordar-se com una mera ocupació laboral, ni tan sols com un ofici pel qual només convé estar ben entrenat.