Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Senderi · educació en valors
38
“L'estat de la democràcia en el context de la globalització”
Democràcia, educació i globalització: límits, dilemes i altres reflexions
opinió
Àlex Egea / En aquest període del segle XXI qualsevol discurs pedagògic que vulgui apuntar tendències per resoldre les necessitats educatives actuals no pot deixar de costat les característiques singulars del moment respecte d'altres etapes històriques, la qual cosa fa revisar a fons tant la reflexió com la pràctica pedagògica. Resulta impossible no pensar en les relacions que s'estableixen entre globalització, democràcia i educació, i els reptes que plantegen a la nostra societat.
Participació infantil i construcció de la ciutadania
recerca
A.M. Novella, A. Llena, E. Noguera, M. Gómez, T. Morata, J. Trilla, I. Agud i J. Cifre-Mas / En les societats democràtiques, la participació és un dret. Un dret de tota la ciutadania, inclosa la població infantil. El dret dels nens i nenes a participar de forma genuïna en aquells àmbits i sobre assumptes que els hi pertoquen és formalment reconegut (Convenció sobre els Drets de la Infància, 1990). Hi ha algunes institucions que promouen experiències ben significatives de participació infantil, però encara hi ha molta feina a fer per a que això sigui una realitat generalitzada.
Totes les pedagogies que aposten per promoure la participació infantil parteixen de dues hipòtesis: que les experiències participatives viscudes en la infància incideixen positivament en la formació de futurs bons ciutadans. I que una condició essencial per tal que aquesta es realitzi és que en aquestes experiències als nens i nenes se'ls tracti ja com ciutadans de veritat i no sols com futurs ciutadans.
Kaidara
webs i blogs
Intermon Oxfam / Kaidara té com a objectiu oferir al professorat de tots els nivells educatius, i al públic en general, recursos que els permetin treballar i incorporar l'Educació per a una ciutadania global en la pràctica educativa, tant a l'aula com al centre, així com propostes i recursos d'autoformació per al docent.

La web està promoguda per la Xarxa d'educadors i educadores per a una ciutadania global, col·lectiu plural de persones, pertanyents a diferents comunitats autònomes de tot el territori espanyol, que aposta per una escola compromesa amb la construcció d'una ciutadania global responsable amb la humanitat i amb el planeta.
L'estat de la democràcia en el context de la globalització
editorial
Redacció / Com recullen moltes de les aportacions d'aquest monogràfic, és de cabdal importància la necessitat de repensar el model de democràcia i els mecanismes de regulació política de la nostra societat. La idea no és nova. Són moltes les persones (i les experiències) que han tingut la voluntat d'oferir propostes, millores i/o alternatives pel seu millor funcionament; però, convé, per salut i higiene democràtica, preguntar-se periòdicament quin és l'estat del sistema polític que vivim i que, en major o menor grau, estem construint.
La reforma del Parc del Llobregat: nou repte de participació per al Consell d'Infants de St Feliu
experiència i intercanvi
Joana Cifre i Clarissa Castaño / Durant el recent curs 2013-14, l'encàrrec que es va encomanar al Consell d'Infants va ser participar a la reforma del Parc del Llobregat, el més gran de la ciutat. Es tracta d'un pulmó verd de 5 hectàrees, situat al barri de Falguera. Abans de la futura reforma, s'hi pot trobar una zona de jocs infantils, pistes de petanca, grans extensions de gespa, molts bancs, un carril bici i un llac. Precisament, aquest llac és un espai que ha generat brutícia i incomoditats, motiu pel qual es va demanar la col·laboració del consell per formular propostes de millora.
QD2.0
recerca
Ana Marín i Anna Pallarés / El plantejament teòric de la investigació parteix d'una creixent desconfiança i desafecció de la ciutadania envers les institucions i els mecanismes de participació de la democràcia formal -ja siguin els partits polítics, els parlaments o els governs- que evidencien la necessitat de repensar el model de democràcia i els mecanismes de regulació política de les nostres societats. Davant d'aquest tipus de conjuntures la participació ciutadana tendeix a minvar, disminuint, alhora, la implicació social.
Aquesta sensació es presenta de manera més radical sobretot entre els sectors més joves. En els darrers anys s'ha observat una desvinculació política per part d'aquest col·lectiu, això demostra que no se senten responsables ni partícips d'aquest model democràtic i dels processos vinculats. La cohort dels menors de 30 anys es caracteritza per no trobar l'encaix adequat en aquest model de societat, etiquetada com la «generació perduda» i, segurament, és una de les millor preparades en termes absoluts.
Democràcia participativa: hi ha vida més enllà de les urnes?
materials didàctics
Edualter / Aquests materials són una proposta per treballar el tema de la democràcia participativa, més enllà dels processos electorals que tenen lloc cada 4 anys, i que per a molts de nosaltres finalitzen en el moment que dipositem la papereta a l'urna.

Es tracta de reflexionar sobre el sistema democràtic i les diferents formes de participar en la presa de decisions de tot allò que afecta la nostra vida quotidiana. Aquesta proposta està pensada per treballar a nivell de secundària obligatòria i batxillerat, així com també en altres nivells de formació d'adults i sensibilització.
La Democràcia Econòmica: cap a una alternativa al capitalisme?
opinió
Antoni Comín / La major crisi del capitalisme des de la Segona Guerra Mundial, la primera netament global -i no només regional- des que el món viu en una economia globalitzada, és a ulls de molts, més que una crisi financera i més que una greu crisi econòmica. Estem davant una crisi de valors, una crisi cultural, una crisi de sistema social en el seu conjunt? Passem només una pàgina de la història econòmica o estem tancant un capítol sencer?
La crisi ha reobert el debat –tan vell i tan nou- sobre la possibilitat i/o la necessitat de trobar alternatives econòmiques al capitalisme com a sistema econòmic. Alternatives noves.
Treballem Plegats, una iniciativa que fomenta l'ajuda entre iguals
experiència i intercanvi
Àlex Escuder, Sílvia Gras, Lluïsa Vigas, Teresa Mir i Cristina Farré / Aquesta iniciativa pretén vincular l'alumnat de secundària de l'institut Reguissol amb alumnat de les escoles Fontmartina i Matagalls, l'institut-escola La Tordera de primària nouvinguts o amb necessitats específiques per generar una xarxa d'ajuda i suport a través de l'aprenentatge cooperatiu que afavoreixi les comunitats d'aprenentatge i l'escola inclusiva. Aquesta és una iniciativa que uneix i genera xarxa tant en l'espai com en el temps. En l'espai, perquè primer es van apropar dos centres educatius (escola Fontmartina–institut Reguissol) que, malgrat les seves ineludibles vinculacions, no sempre s'uneixen en el fet de compartir; després, perquè aquest vincle s'estén a les altres escoles del municipi (Escola Matagalls i l'institut-escola la Tordera), i, finalment, perquè el projecte continua viu i expandint-se.
Una escola amb drets
webs i blogs
Laura Pascual Poch / Per a UNICEF, l'educació és, després de la protecció de la vida dels infants, la prioritat a la qual dedica més esforços i recursos. Abordar el dret a l'educació no es limita només a l'accés, a la igualtat de nens i nenes de gaudir d'una educació bàsica i gratuïta, sinó que té a veure també amb la qualitat, amb els continguts, amb el com s'ensenya i com s'aprèn, amb les relacions que s'estableixen i amb el paper de l'escola com a nucli socialitzador (Oliver, Q. 2014).
Així doncs, partint d'aquest principi, UNICEF Comitè Catalunya ha volgut creat aquesta pàgina web, una eina pedagògica derivada del projecte Una escola amb drets que s'adreça al professorat i als professionals del món educatiu amb la voluntat de facilitar la seva tasca en el coneixement i la promoció dels drets de la infància.