Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Rúbrica per l'autoavaluació i la millora dels projectes d'Aprenentatge Servei
per rellegir
Rúbrica per l'autoavaluació i la millora dels projectes d'Aprenentatge Servei
GREM Grup de Recerca en Educació Moral - Facultat d'Educació de la UB / Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions.
La rúbrica és una eina pensada per facilitar l'autoavaluació i la millora de les experiències d'aprenentatge servei. Es presenten dotze dinamismes, ordenats en tres apartats —bàsics, pedagògics i organitzatius— i quatre nivells per a cadascun dels dinamismes. També es proposen maneres d'anàlisi i de debat de les experiències, i també formes de representació gràfica.

Necessitats: mancances o dificultats que presenta la realitat i que després de ser detectades conviden a fer accions encaminades a millorar la situació.

Servei: conjunt de tasques que es duen a terme d'una manera altruista i que produeixen un bé que contri- bueix a pal·liar alguna necessitat.

Sentit del servei: fa referència a l'impacte de l'activitat duta a terme, bé per la utilitat social que aporta, o bé per la consciència cívica que en manifesten els protagonistes.

Aprenentatge: adquisició espontània o promoguda pels educadors de coneixements, competències, con- ductes i valors.
Participació: intervenció que duen a terme els implicats en una activitat amb la intenció de contribuir juntament amb altres actors a dissenyar-la, aplicar-la i avaluar-la.

Treball en grup: procés d'ajuda entre iguals que es dirigeix a la preparació i al desenvolupament d'una activitat que es duu a terme conjuntament.

Reflexió: mecanisme d'optimització de l'aprenentatge basat en la consideració de l'experiència viscuda per donar-hi sentit i aconseguir coneixements nous.

Reconeixement: conjunt d'accions destinades a comunicar als protagonistes de l'activitat que l'han feta correctament.

Avaluació: procés d'obtenció d'informació per conèixer l'acompliment dels participants en una activitat i oferir un feedback que els ajudi a millorar.

Partenariat: col·laboració entre dues o més institucions socials independents orientada a la realització conjunta d'una activitat.

Consolidació en centres: procés mitjançant el qual un centre educatiu formal o no formal coneix, prova, integra i consolida algun projecte d'aprenentatge servei.

Consolidació en entitats: procés mitjançant el qual una entitat social coneix, prova, integra i consolida algun projecte d'aprenentatge servei.

Autors: J. Puig, X. Martín, L. Rubio, J. Palos, M. Gijón, M. de la Cerda, M. Graell.
Col·laboradors: M. López-Dóriga, L. Gómez, M. Páez, L. Campo.

Consulteu la guia completa a: Rúbrica d'Autoavaluació
Si voleu proposar aportacions per introduir-les en les edicions successives de la rúbrica, envieu els vostres comentaris a: rubricaapsgrem@gmail.com Aquesta recerca ha rebut una ajuda del Programa RecerCaixa 2013.

-----

Més continguts sobre:
aprenentatge servei

imprimir