Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
El valor de la salut
hemeroteca
El valor de la salut
Consell de redacció /

La salut és un d'aquells temes que generen una ambivalència de sentiments força acusada: d'una banda, millor si no en parlem gaire perquè això significa que ens trobem bé (i no cal cridar el mal temps); d'altra banda, potser que hi parem una mica d'atenció per mirar de prevenir algunes malalties o accidents evitables. Entesa com absència de malaltia i com a resultat d'un equilibri biològic, mental i social, la salut ha assolit recentment el rang de dret fonamental de les persones. Aquesta noció integral de la salut es vincula amb una noció també integral de la persona i cal concretar-la en el desenvolupament de dimensions racionals, emocionals i conductuals que permetin un equilibri de les seves necessitats amb els recursos del sistema de salut disponibles/suficients.

Els avenços científics, juntament amb els canvis ideològics i econòmics dels darrers dos segles, han posat la salut en un primer pla de l'interès social. Però tot plegat no ha arribat a tothom i les desigualtats socials tenen en la salut un exponent molt marcat: en el terreny internacional, observem la diversitat de patologies que afecten a països rics i a països pobres (cardiovasculars, oncològiques o accidents de trànsit, contra sida, malària i tuberculosi, per posar alguns exemples); així mateix, dins de cada societat la salut també esdevé factor potencial de discriminació i, a la llarga, d'exclusió (discapacitats, incapacitats laborals, malalts mentals). En definitiva, els que no "estan en forma" queden al marge, ocupen menys espai mediàtic i sovint són rebutjats dels sistemes de producció i de participació social i política. El sistema sanitari, la base biogenètica, les condicions ambientals i l'estil de vida, són els quatre factors que determinen el grau de salut de les persones, però precisament aquest últim, tot i ser el més important, és el més desatès per tots. Si analitzem alguns dels nostres comportaments al llarg del dia, com per exemple, els ritmes horaris, les condicions laborals, els ingredients dels àpats, les activitats d'oci, etc. Portem un estil de vida saludable? Qui és el responsable? Què podem fer?

En definitiva, la salut no és només un afer individual, sinó que implica també la comunitat; cal orientar la nostra tasca educativa precisament a reforçar la doble responsabilitat individual i col·lectiva inherents a la salut. Així, cal incorporar la salut a l'educació en una triple orientació: com a contingut educatiu estricte, com a tema de debat ètic, i com a escenari per prendre decisions.

Com a contingut educatiu, l'educació per a la salut ha de formar part dels programes i currículums educatius en tots els nivells. Cal que infants i adults siguin capaços de conèixer les limitacions i les possibilitats del propi cos, però cal fer-ho en el context directe on viuen.

La salut com a tema de debat ètic significa que infants i adults han de saber reconèixer els seus prejudicis sobre la salut i admetre la varietat de creences associades a la salut, però sobretot que la societat actual planteja reptes constants sobre els quals cal tenir una posició presa, amb tota la flexibilitat que es vulgui, però sempre a partir d'uns referents determinats.

Finalment, cal entendre que l'educació per a la salut ha de preparar per a la presa de decisions, ha d'ajudar en l'adquisició d'habilitats que ens ajudin a prendre decisions de manera autònoma i responsable, i sempre en contextos socials. Per això, no podem oblidar els factors emotius i racionals que formen part de la presa de decisions, i aquí entra en escena el paper d'educadors i educadores (pares, mestres, monitors, avis...) i també l'entorn educatiu en general (mitjans de comunicació, amics...).

S'imposa, en definitiva, una clarificació conceptual i metodològica per part dels professionals implicats, però sobretot una estratègia coherent que passa per un acord profund amb famílies i altres instàncies (sobretot mediàtiques) per educar en entorns saludables, és a dir, que situïn la salut com un dels seus valors centrals.

Data de publicació: Abril de 2003


-----

Més continguts sobre:
educació en valors, educació per a la salut

imprimir