Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Un joc per a activar projectes d'ApS
jocs
Un joc per a activar projectes d'ApS
Anima't, projecta, segueix és un joc creat per la Xarxa d'Innovació Docent ApS UdG. Està pensat per a idear i reformular projectes d'aprenentatge servei en contextos universitaris. Una eina per ajudar a millorar o integrar els projectes d'ApS ens les dinàmiques docents tan del professorat amb experiència com d'aquells que s'estan iniciant.


Anima't, projecta, segueix és un joc pensat per a crear i reformular projectes d'aprenentatge servei en contextos universitaris, sobretot. Es compon d'una baralla de cartes distribuïdes en nou àmbits (o famílies) de set patrons (o cartes) cadascun. Aquestes cartes s'han dissenyat a partir del llenguatge de patrons: aquesta metodologia es proposa sistematitzar el coneixement acumulat dels agents experimentats en una determinada àrea de saber (l'ApS, en aquest cas), identificant una sèrie de constants en la seva pràctica. Se centra, doncs, en el coneixement derivat de l'experiència directa, personal o col·lectiva.

D'aquesta manera, el joc proporciona orientacions entorn dels àmbits següents:
1. Aprenentatge i empoderament de l'estudiant,
2. Ensenyament innovador,
3. Reflexió i avaluació,
4. Dissenyant conjuntament projectes d'ApS,
5. Recerca,
6. Compromís personal i social,
7. Institucionalització,
8. Gestió i organització,
9. Comunicació i visibilització.

Si bé els patrons es poden llegir de dalt a baix, com una guia introductòria a l'ApS, el més recomanable és seguir-ne les instruccions per a fer una partida amb companys i col·laboradors: així, alhora que passarem una estona amena, de reflexió compartida, estarem creant o reformulant un projecte d'ApS en el si d'una assignatura universitària, o en un context de pràcticum o de voluntariat. Les dinàmiques de joc que es proposen es basen en la cooperació, la conversa i la creativitat dels participants, que s'incentiven a partir d'estímuls generadors de noves idees, proporcionats per les cartes o patrons. Si els participants en la partida provenen d'àrees de saber diferents o tenen responsabilitats i rols diversos en la institució, hi haurà més possibilitats que sorgeixin idees disruptives i suggerents.

Es tracta, doncs, d'una eina per ajudar a integrar l'ApS ens les dinàmiques d'ensenyament i aprenentatge universitàries i s'adreça tant als convençuts –ja que els patrons els permetran incorporar noves perspectives als seu projectes – com als neòfits, que trobaran en el joc una porta d'entrada a l'ApS que els ampliarà les mirades cap a les estratègies que es fan servir i els permetrà repensar les seves propostes inicials.


***Aquelles persones o entitats interessades en tenir un exemplar del joc, el poden demanar directament a l'Institut de Ciències Josep Pallach de l'Educació de la UdG: ice@udg.edu

Juny 2022


-----

Més continguts sobre:
aprenentatge servei

imprimir