Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Una escola amb drets
webs i blogs
Una escola amb drets
Laura Pascual Poch / Per a UNICEF, l'educació és, després de la protecció de la vida dels infants, la prioritat a la qual dedica més esforços i recursos. Abordar el dret a l'educació no es limita només a l'accés, a la igualtat de nens i nenes de gaudir d'una educació bàsica i gratuïta, sinó que té a veure també amb la qualitat, amb els continguts, amb el com s'ensenya i com s'aprèn, amb les relacions que s'estableixen i amb el paper de l'escola com a nucli socialitzador (Oliver, Q. 2014).
Així doncs, partint d'aquest principi, UNICEF Comitè Catalunya ha volgut creat aquesta pàgina web, una eina pedagògica derivada del projecte Una escola amb drets que s'adreça al professorat i als professionals del món educatiu amb la voluntat de facilitar la seva tasca en el coneixement i la promoció dels drets de la infància.

Per tal d'acomplir la finalitat esmentada, el web posa a disposició de les persones que consulten la pàgina un recull d'activitats i propostes que es troben a la xarxa i les sistematitza per nivells educatius (educació infantil, educació primària i educació secundària) i per tipologia de drets (drets a la supervivència i al desenvolupament, drets a la protecció i drets a la participació). Per altra banda, la plataforma compta amb una compilació de bones pràctiques que pretén enriquir les praxis educatives dels centres amb vivències i referents exemplificadors que ja s'han dut a terme en altres contextos i amb un espai de lectures que recopila llibres, articles i altres webs d'interès per nodrir i ampliar coneixements sobre el continguts de la Convenció i els drets dels infants. A més d'aquest material, però, el web també ofereix un darrer apartat anomenat Proposa, a través del qual s'espera poder ampliar les seccions amb la col·laboració i les experiències dels mateixos usuaris.

L'ús d'aquest fons de referències, classificat a partir de set criteris que situen la Convenció sobre els Drets de l'Infant com a eix transversal de la vida escolar, ha d'ajudar als professionals de l'àmbit educatiu a promoure una cultura escolar respectuosa amb els drets, que acompanyi el seu procés d'aprenentatge reconeixent als infants, adolescents i joves com a ciutadanes i ciutadans de ple dret capaços d'incidir en el seu entorn d'acord amb les seves possibilitats, i a incorporar la filosofia i el contingut de la Convenció a l'exercici educatiu dels centres per tal d'aconseguir que els drets dels infants no només es treballin a nivell de continguts, sinó que també es puguin viure a tota la comunitat educativa.

Educar en drets i a través dels drets potencia una educació basada en el benestar de la infància i en garanteix el seu desenvolupament integral. És una educació transformadora que fomenta la democratització dels centres educatius propiciant espais de participació perquè infants, adolescents i joves puguin empoderar-se, desenvolupar la seva capacitat crítica i exercir plenament el drets i deures que li han estat atorgats socialment.

BIBLIOGRAFIA

OlLIVER, Q. (2014). Una escola amb drets. Revista ONGC


Web Una escola amb drets.
Recursos per treballar els DRETS de la infància a l'escola.
UNICEF


-----

Més continguts sobre:
educació per al desenvolupament, ciutadania, democràcia, participació

imprimir