Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Experiències docents d'ApS a la UAB
revistes
Experiències docents d'ApS a la UAB
En aquest nou número de l'EINES es presenten un conjunt d'experiències d'aprenentatge servei (ApS) que s'han portat a terme a la UAB en els darrers anys.

En aquest nou número de l'EINES es presenten un conjunt d'experiències d'aprenentatge servei (ApS) que s'han portat a terme a la UAB en els darrers anys. Totes elles son propostes docents innovadores, socialment compromeses, on l'alumnat té l'oportunitat de desenvolupar els coneixements en un context determinat i de ma- nera crítica. Concretament en aquesta proposta educativa l'alumnat participa en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat per tal de millorar la qualitat de vida i ambiental d'aquella comunitat.

El primer capítol defineix què és l'aprenentatge servei, quins són els beneficis per a implementar aquesta proposta educativa a la universitat i explica el procés de la seva implementació i institucionalització d'aquesta a la UAB. El segon capítol se centra en el paper del Grup d'Innovació ApS de la UAB i en el paper que ha jugat en la reflexió, la promoció, l'acompanyament en la implementació de noves experiènci- es d'ApS i l'avaluació.

La resta de capítols exposen experiències d'ApS impulsades des de diverses fa- cultats, com son les de Biociències, Educació i Veterinària, detallant amb molta clare- dat les fases de les propostes, les accions dutes a terme i la valoració que fa l'alumnat de la seva experiència en el projecte.

Contingut

Presentació

L'aprenentatge servei a la UAB
Sílvia Blanch i José Luís Lalueza

La promoció de projectes d'aprenentatge servei a la UAB
Sílvia Blanch, José Luís Lalueza, Tomás Peire, Joan Estrada i Mariela Patricia Aguayo

Com iniciar un projecte d'aprenentatge servei a la universitat? L'experiència de la facultat de veterinària en la implementació de L'ApS als treballs de final de grau.
Eva Castells, Mateo Ruiz i Dolors Izquierdo

Adapta't. Una experiència formativa transversal i d'aprenentatge servei al grau en genètica.
Sònia Casillas

Aprenentatge servei per promoure la programació i el pensament computacional en contextos educatius. Projecte d'innovació docente.
Alejandra Bosco, Ian Blanes, María Carmen de Toro, Cristina Fernández-Córdoba,
Maite López, Guillermo Navarro i Mercè Villanueva

Micromón@uab_3.0: recerca de nous antibiòtics.
Montserrat Llagostera i Susana Campoy

Exemplar complet d'EINES9 descarregable

Octubre 2022

-----

Més continguts sobre:
aprenentatge servei

imprimir