Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
ApS i inclusió social*
documents
ApS i inclusió social*
L ́objectiu d ́aquesta nova guia és abordar els processos d'inclusió́ a través de l'ApS, tot delimitant el concepte d'inclusió, la pertinença de l'ApS amb aquesta finalitat, i els seus efectes en l'alumnat i en les comunitats i serveis en què es desenvolupa.

La incorporació del concepte inclusió ha emergit amb força en els últims anys dins dels països amb major desenvolupament econòmic per fer front als alts índexs d'exclusió, marginació i discriminació social i educativa presents de manera sistèmica, ja que ni l'estat del benestar, ni l'educació han aconseguit contribuir a superar les desigualtats, ni a reduir la bretxa econòmica-social per esdevenir un motor de major equitat social.

De fet, el concepte inclusió es construeix a partir de la situació d'exclusió en què viuen certs col·lectius socials. Gomà i Subirats expliquen que, en altres moments històrics com ara durant les etapes centrals de la societat industrial, el col·lectiu sotmès a relacions de desigualtat i subordinació havia adquirit subjectivitat pròpia i, per tant, capacitat d'autoorganització social i política. S'havia convertit en agent portador d'un model alternatiu, amb potencial de superació de les relacions de desigualtat vigents, però avui dia, els col·lectius marginats no conformen cap subjecte homogeni i articulat de canvi històric, visible, i amb capacitat de superació de l'exclusió. D'aquí que sigui molt més complicat generar processos de mobilització i definir una praxi superadora de l'exclusió. Davant d'aquesta realitat social, els autors plantegen la inclusivitat com:

"un horitzó on les persones puguin accedir als mecanismes de desenvolupament humà i inserció en xarxes socials que els permetin desenvolupar els seus projectes vitals, en condicions de màxima llibertat i igualtat, en absència de relacions socials de dominació, en un marc generador d'autonomia i de reconeixement de la diversitat" (pàg. 63).

El repte cap a processos d ́inclusió segons Gomà i Subirats (2005) ha de dirigir-se i confrontar amb a) una societat interseccionada per múltiples eixos de desigualtat (de gènere, etnicoculturals, digitals, familiars, relacionals, d'edat, de classe social, entre altres); b) una societat de riscos i incerteses que s'ha d'afrontar des d'una individualitat amb pocs vincles amb estructures col·lectives, una societat de naturalesa líquida, i c) una societat on tendeix a predominar una nova lògica de polarització en termes de dins/fora, que implica, per al nou conjunt de col·lectius exclosos, la ruptura de certs paràmetres bàsics d'integració social.

Aquesta guia preten mostrar com l'ApS pot esdevenir una eina d'inclusió social, responent a les segûents preguntes: De què pretén quan diem inclusió? Per què ApS per a la inclusió social? Com aprèn l'alumnat a través de la seva participació en projectes d'ApS per a la inclusió? Com impacta en el servei? Quins elements tenim com a docents per avaluar l'impacte? Així mateix, intentarem utilizar casos on es puguin visibilitzar les respos- tes a aquests interrogants.

Lalueza, J. L; Albertín, P.; Franco-Sola, M. i Torres M. C. (2022): Aprenentatge Servei i inclusió social. Xarxa d'Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.

La guia en català

La guia en castellà

*El text forma part de la introducció de la guia.

Gener 2023

-----

Més continguts sobre:
aprenentatge servei

imprimir