Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Canvi educatiu generat pels projectes d'Aprenentatge Servei
llibres
Canvi educatiu generat pels projectes d'Aprenentatge Servei
Mariona Graell i José Palos (Coord.) / Aquesta publicació digital recull un procès de recerca centrat en diferents projectes d'Aprenentatge Servei desenvolupats en centres d'Educació Primària i Secundària. Es recull les narracions reflexionades i comentades dels diferents projectes i les valoracions de cada un dels dinamismes que intervenen amb una representació gràfica d'aquesta valoració i alguns apunts sobre les línies de millora en cada un dels projectes. Aquest anàlisi vol servir d'exemple de com es pot utilitzar la rúbrica (https://goo.gl/qySRgE) per analitzar i /o avaluar projectes per identificar línies de millora o continuïtat.


Aquesta publicació és el resultat de la recerca realitzada pel Grup de Treball de l'ICE de la Universitat de Barcelona "Canvi educatiu generat pels projectes d'Aprenentatge Servei en els centres d'educació primària i secundària" durant els cursos 2015-2017. Aquest grup de treball-recerca està format per professorat d'Educació Primària i Secundària que ha participat de forma permanent en projectes d'Aprenentatge Servei en els seus centres. Son centres que representen una diversitat de tipologies de projectes d'ApS i que els han estat desenvolupant durant 2-3 anys o més. Aquesta recerca s'ha realitzat en el marc de col·laboració de l'ICE amb el GREM (Grup d'Educació Moral) del Departament de Teoria i Història de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, en un projecte de recerca més ampli del GREM sobre "Aprenentatge Servei. Canvi educatiu i transformació social".

Durant el procés de recerca s'han intercanviat experiències i els processos de consolidació , s'ha reflexionat de forma sistematitzada sobre els diferents projectes, s'han analitzat i avaluat els diferents dinamismes que intervenien, s'han identificat i valorat estratègies i instruments utilitzats i s'ha estudiat l'impacte dels projectes en els centres educatius des de diferents dimensions.

Com a resultat de tot aquest procés es presenta aquesta publicació digital que recull les narracions reflexionades i comentades dels diferents projectes i les valoracions de cada un dels dinamismes que intervenen amb una representació gràfica d'aquesta valoració i alguns apunts sobre les línies de millora en cada un dels projectes. Aquest anàlisi vol servir d'exemple de com es pot utilitzar la rúbrica (https://goo.gl/qySRgE) per analitzar i /o avaluar projectes per identificar línies de millora o continuïtat.

D'altra banda, en aquesta publicació es presenten quins han estat els elements, estratègies o accions que han facilitat la consolidació o sostenibilitat dels projectes en el centre, alguns d'ells amb més de 20 anys d'antiguitat.

Finalment es presenten les valoracions sobre quins han estat els impactes del fet d'haver desenvolupat els projectes en els seus centres educatius, més enllà dels efectes que hagin pogut tenir directament en les persones assistents al grup. Canvis o impactes, en els aprenentatges de l'alumnat, en l'organització del centre, en la metodologia, en principis pedagògics o educatius i en les relacions amb el context, entre d'altres.

Com a conclusions i aportacions finals es fa una reflexió de contingut teòric sobre els canvis educatius i institucionals que generen els projectes, els processos de transferència interna que es donen en els centres i la vinculació amb l'entorn, i el potencial d'aquests projectes com a palanca de canvi en els centres educatius.

Publicació a: http://hdl.handle.net/2445/121667


-----

Més continguts sobre:
treball per projectes, materials didàctics, educació secundària, educació en valors, educació primària, educació per la ciutadanai, aprenentatge servei

imprimir